Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
Sinimäe alevikus asuva Aia tn 3a maaüksuse ning selle kontaktvööndiala detailplaneeringu koostamine
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara Vallavalitsuse 24.01.2017 korraldusega nr 19 algatati Sinimäe alevikus asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Aia tn 3a maaüksuse (katastritunnus 85101:001:0418, sihtotstarve 100% tootmismaa) ning selle kontaktvööndiala (üldpindala ca 0,3ha) detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga lammutada olemasolev õliküttel töötav katlamaja koos maa-aluse küttehoidla ning rajada asemele uus biokütusel töötav katlamaja koos puiduhakke laoga.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna:
•         planeeringualal juba asub kasutuses olev õliküttel töötav katlamaja;
•         planeeringualale rajatakse keskkonnasõbralikum biokütusel töötav katlamaja;
•         planeeringualal ei ole kaitsealuseid objekte;
•         planeeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba;
•         planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“
•          detailplaneeringu soovitud lahendus on kooskõlas üldplaneeringuga, mille koostamise raames on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeringuala arendajaks on SW Energia OÜ.

Täpsem Info: www.vaivaravald.ee/dp.

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Oktoober 2018 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jälgi meid facebookis |