Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Võttes aluseks planeerimisseaduse (PlanS) § 102 lõike 1, teatab Vaivara Vallavalitsus , et "Auvere tuulepargi" eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ning keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus 28.11.2016-29.01.2017. Avaliku väljapaneku ajal saabus 8 kirjalikku ettepanekut/seisukohta: Eesti Energialt, Elering AS-lt, Keskkonnaametilt, Maanteeametilt, Ida-Viru Maavalitsuselt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, RMK Ida-Viru metskonnalt ja Sirje Targalt. Enamike ettepanekutega arvestatakse planeeringu koostamise käigus või on juba koostatud dokumentides arvestatud.

Vastavalt planeerimisseaduse § 101 lõikele 2 toimus 02.02.2017 kell 13.00 Vaivara vallamaja koosolekute saalis (Pargi 2, Sinimäe alevik, Ida-Virumaa) „Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Saabunud seisukohtade ja nendega arvestamise kokkuvõte on toodud Vaivara Vallavalitsuse koduleheküljel aadressil:
http://www.vaivaravald.ee/dp/Eriplaneering/pdf/pass.htm.

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Oktoober 2018 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jälgi meid facebookis |