Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
Detailplaneeringu algatamise teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 131 algatati Vaivara külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva ”Põhimaantee Tallinn-Narva maantee T1 ja kõrvalmaantee Sillamäe-Viivikonna T13106 ristmiku maa-ala“ detailplaneeringu koostamine (planeeringuala pindala ca 2,5 ha), mille eesmärgiks on Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse ja Sillamäe linna lõigu ümberehituse tehniline projekti (lõik 183,2-187,6km) realiseerimiseks kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine, riigitee ehituseks vajalike kruntide sihtotstarbe muutmine transpordimaaks.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna:
  • planeeringualal ei ole kaitsealuseid objekte
  • planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“
Planeeringuala arendajaks on Maanteeamet. Täpsem Info www.vaivaravald.ee/dp.

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Oktoober 2018 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jälgi meid facebookis |