Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
Toimus Auvere tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek
Vaivara Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 108 lõike 1 alusel.
 
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Auvere tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek toimus 16.08.2017-16.09.2017. Avalikul väljapanekul laekus 2 kirjalikku ettepanekut/seisukohta: Kaitseministeerium (09.08.2017 kiri nr 12-1/17/3320) ja Maanteeamet (11.08.2017 kiri nr 15-2/16-00033/165). Maanteeametil olid ettepanekud KSH I etapi aruande täiendamiseks, mida arvestatakse ja mis oli asukoha eelvaliku eelnõu ja KSH I etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu hetkeks juba aruandesse sisse viidud. Kaitseministeerium teavitas, et jääb oma 12.05.2016 kirjas nr 12.1-1/16/1593 esitatud seisukoha juurde, millele Vallavalitsus oli oma seisukoha andnud 24.07.2017.a. kirjaga nr. 7-1.2/889-13. Vallavalitsus jääb oma 24.07.2017.a. kirjaga nr. 7-1.2/889-13 antud seisukoha juurde.
Laekunud ettepanekud/seisukohad eriplaneeringu asukoha eelvaliku põhilahendusi ei muuda ning vajadust keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande oluliseks muutmiseks kaasa ei too.
 
„Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Vaivara valla kodulehel http://www.vaivaravald.ee/dp/Eriplaneering/pdf/pass.htm.

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Detsember 2018 järgmine
E T K N R L P
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jälgi meid facebookis |