Elukoha registreerimine
Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda oma elukoha  andmete õigsuse eest Eesti rahvastikuregistris.
Miks on vaja õiget elukoha aadressi?
Rahvastikuregistri seadus paneb meile kohustuse hoolitseda enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris.
Vallaelu erinevate valdkondade arengu planeerimiseks on vaja teada rahvastiku koosseisu ja paiknemist.
Vaivara Vallavalitsus hoolitseb ennekõike oma registreeritud elanike eest, kuna Rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel on õiguslik tähendus:
  • avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on elukohajärgsusega seotud: valla elanikele tagatakse lasteaia- ja koolikohad, võimaldatakse ühistransport, antakse täiendavat sünnitoetust ja teisi sotsiaaltoetusi. Valla elanike lastele tagatakse tasuta toitlustamine Vaivara Lasteaias ja tasuta koolitransport. Registreeritud elanikuni jõuavad riigi poolt saadetud teated ja kirjad.
  • omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel: valla tuluallikad - üksikisiku tulumaks ja eraldised riigieelarve tasandusfondist - mõlema laekumine sõltub registreeritud elanike arvust.
  • Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletustel ja -küsitlustel, mille korraldamisel võetakse need aluseks. Valla elaniku andmed kantakse elukohajärgse valmisjaoskonna valijate nimekirja ning talle saadetakse valijakaart ning valla elanikul on võimalik hääletada elukohajärgse valmisringkonna kandidaatide poolt.
 
Elukoha registreerimise küsimustega tegeleb vallasekretäri abi
Eret Laht, tel. 39 29 000, e-post: eret.laht@vaivara.ee

 
Elukoha andmete registreerimine/muutmine
Menetlus vallavalitsuses
Omaniku õigustatud nõudmine
Elukoha aadressandmete korrastamine
 
Rahvastikuregistriseadusega ja elukoha registreerimise juhendiga saab tutvuda ka kodanikuportaalis
 
Elukohateade (PDF)(prinditav)
Elukohateade (3.14 MB, PDF)(elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav)
Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks (PDF)(prinditav)
Nõusolek (keeldumine) elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse (PDF)(prinditav)
Rahvastikuregistri seadus
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Juuli 2024 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31