2005.a. Vaivara Vallavolikogu  ja Vaivara Vallavalitsuse liikmete ning vallavalitsuse ametnike poolt  volikogu komisjonile esitatud  majanduslike huvide deklaratsioonid.

 

1.Nimi

3.Ametikoht

4.Asutus

5.Palk ja lisatasud

6.Kinnisvara

7.Sõidukid

8.Väärtpaberid

9.Pangakontod

10.Võlad

11.Varalised kohustused

12.Muud tulud

 

Vaivara Vallavolikogu liikmed:

 

1.Evald Teetlok.  3. Volikogu esimees –esitanud siseministrile.

 

1.Ljudmila Fokina  3. Volikogu  liige. 4. Vaivara Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6.

Maatulundus-, tootmismaa kinnistu nr. 8367, maatulundus-tootmismaa kinnistu nr. 32701, maatulundusmaa kinnistu nr 21510, gaaražiboksidest 7,57%, garaažiboksidest  9,9% Vaivara vallas 7. Ratastraktor T-25 1986, ratastraktor T-16M 1990. 8. Ei ole.  9. SEB Eesti Ühispank –  arvelduskonto, Hansapank-  arvelduskonto. 10. Ei ole.  11. Ei ole. 12.  Pension, volikogu liikme hüvitus, ettevõtlustulu ( 21.04.2005).

 

1. Ülo Jõgisoo    3. Volikogu liige.  4. Vaivara Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6.Maatulundusmaa katastritunnus 85101: 001:0011 Vaivara vallas, elamumaa 25301:004:0570 ,elamu kõrvalhoonetega Jõhvi linnas.  7. Sõiduauto Opel Vectra  1993.a. 8. Ei ole. 9. Ühispank-arvelduskonto, Hansapank-arvelduskonto.10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension , Kaitseliidu Alutaguse Malev töötasu, Vaivara Vallavolikogu hüvitis. (26.04.2005).

 

1.Meelis Kaljurand. 3. Volikogu liige. 3. Vaivara  Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamu

kõrvalhoonetega Vaivara vallas. 7. Sõiduauto LADA 110, 2001.a., mootorpaat Progress

1984.a. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arvelduskonto ja 1 kreedidikonto. 10. Ei ole. 11. AS Hansa Liising Eesti. 12.  Expert Estonia AS töötasu  , Vaivara Vallavolikogu  hüvitus, Kaitsejõudude Peastaabi hüvitus. (29.04.2005).

 

1.Jüri Kiik. 3. Volikogu liige. 4. Vaivara Vallavolikogu.  5. Ei  ole. 6. Elamumaa kinnistu nr.10943, elamumaa kinnistu nr. 10945, maatulundusmaa kinnistu nr.10943  Vaivara vallas. 7. sõudepaat Kazanka 1985.a. 8. Ei  ole. 9. Hansapank-  arveldusarve ja hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Hansaliising  12.  AS  TRANSSERVIS palk , Vaivara Vallavolikogu   hüvitus, Vaivara Vallavalitsus käsundusleping, pension (25.04.2005)

 

1.Heiki Luts . 3. Volikogu liige. 4. Vaivara  Vallavolikogu. 5. Ei  ole. 6. Elamu

Vaivara vallas, maatulundusmaa Vaivara vallas. 7. Ratastraktor T-40 AM  1992 , sõiduauto VW Golf  1990.a.. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arveldusarve, Ühispank- 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. KA Vaiko  AS  juhataja  töötasu , Vaivara Vallavolikogu  liikme hüvitus , ettevõtlustulu   (30.03.2005).

 

1.Aare Objartel.  3. Volikogu  liige.  4. Vaivara Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6.

Elamumaa katastritunnus 85101; 001; 0209, põllumajandusmaa katastritunnus 85101;001;0264 Vaivara vallas.  7. Sõiduauto VW Golf  2005.a.. 8. TÜH Vaivara Veski osaku  4800.EEK  1/16 osa.  9. Hansapank – 1 arveldusarve. 10. Ei ole.  11. Hansaliising 211000.- krooni.  12. FIE ettevõtlustulu , külavanema ja volikogu liikme hüvitus, TÜH Vaivara Veski  palk ( 31.03.2005).

 

1.Kersti Objartel. 3. Volikogu liige. 4. Vaivara Vallavolikogu. 5. Ei  ole. 6. Ei ole.

7.  Ei ole.  8. OÜ Artesti 100% osalus, 900.- EEK osak   9. Hansapank- 1 arveldusarve. 10.  Vaivara Sinimägede Sihtasutus –  85000.- krooni. 11. Ei ole. 12. OÜ Elektra palk, Vaivara Vallavolikogu liikme hüvitus(31.03.2005).

 

1.Astrid Orgulas. 3. Volikogu liige. 4. Vaivara Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa

kinnistu  nr. 24213 Vaivara vallas, korteriomand kinnistu nr. 22289 Narva linnas.  7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arveldusarve, Ühispank - 1 arveldusarve ja 1 kasutushoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vaivara  vallavalitsuse hoolekandetöötaja  palk , Vaivara Vallavolikogu liikme ja komisjoni esimehe ning külavanema hüvitus, pension (27.04.2005)

 

1.      Arne Pilvar. 3. Volikogu liige. 4. Vaivara Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Pooleliolev

elamu ja  laut  Vaivara vallas; maatulundusmaa- kinnistu nr. 32144  ja kinnistu nr. 24262  Vaivara vallas. 7. Sõiduauto Audi 80 1992.a. 8. Ei ole. 9. Hansapank  arveldusarve; Ühisapank-  arveldusarve. 10. Vaivara Sinimägede Sihtasutus  53 000.- krooni.  11. Ei ole.  12.  Vaivara Vallavolikogu liikme hüvitus (13.04.2005).

 

1. Niina  Viholainen.   3. Volikogu liige .  4. Vaivara Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Vaivara vallas, elamumaa Vaivara vallas, kinnistu nr. 7795.  7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ametipalk Ida-Virumaa Tööhõiveametis   ja Vaivara Vallavolikogu liikme hüvitus .(25.04.2005).

 

1.      Vello Kärsten.   3. Volikogu liige .  4. Vaivara Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Pooleliolev

elamu juurde kuuluva elamumaaga , kinnistatud Vaivara vallas.  7. Nissan Primera1985.a., Mazda 626 1993.a. 8. Ei ole. 9. SEB  Eesti Ühispank-  arveldusarve, EVP arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Maksu- ja Tolliameti Kirde TJ  Narva Tööpiirkonna inspektori ametipalk ja lisatasud. (22.04.2005).

 

 

1. Zinaida Saar.   3. Volikogu liige .  4. Vaivara Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Vaivara vallas.  7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arvelduskonto, Ühispank- 1 arvelduskonto, Krediidipank- 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. 3 käenduslepingut. 12. Palk Maksu- ja Tolliametis, KÜ juhatuse liikme tasu.(25.04.2005).

 

 

1.      Eduard Koppe.   3. Volikogu liige .  4. Vaivara Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole.  7.

Ei ole. 8. Ei ole. 9. Ühispank- 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.  Pension.

(29.04.2005).

 

 

Vaivara Vallavalitsuse liikmed:

 

1.Veikko Luhalaid. 3. Vaivara vallavanem- esitanud  siseministrile.

 

1.Anti Kallam.  3. Vaivara  abivallavanem.  4. Vaivara  vallavalitsus. 5. Palk  15864.-  +  5% teenistusstaaži eest . 6.  Maatulundusmaa kinnistu nr 33128 , maatulundusmaa  s.h. elamumaa kinnistu  nr. 33205 ,maatulundusmaa kinnistu nr. 34480  Vaivara vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole.  9. Hansapank –  1 arveldusarve. 10. Vaivara Sinimägede Sihtasutus- 85000.- krooni. 11. AS  Hansa Liising 106085.- sõiduauto kasutusliising . 12. KA Vaiko AS nõukogu liikme hüvitus, ettevõtlustulu.

(28.04.2005).

 

1.Aleksandr Pahhomov. 3. Rahandusosakonna juhataja. 4. Vaivara Vallavalitsus. 5.Palk

10835.- krooni + 5% teenistusstaažitasu.  6. Korter  Sillamäe linnas;  elamu  Vaivara vallas. 7. Škoda Felitsia Combi 1999.a. 8. Ei ole. 9. Hansapank- arveldusarve; Ühisapnk- arveldusarve.  10. Hansapank 100000.-.  11. Ei ole. 12. Ei ole.(27.04.2005)

 

 

Vallavalitsuse ametnikud (väljaarvatud  vallavalitsuse liikmed)

 

1.Mati Männisalu. 3. Majandus- ja maaosakonna  juhataja. 4. Vaivara vallavalitsus.  5. Palk  11919.- krooni +  5% teenistusstaaži  eest.  6. Maatulundusmaa kinnistu nr. 3544 Ida-Virumaa Kohtla vallas. 7. Sõiduauto Volvo 850, 1992.a. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arvelduskonto ja 1 arvelduskrediidikonto,  1 laenukonto. 10. Ei ole.  11.  Hüpoteek  AS Hansapank, 120 000.- krooni. 12. KA Vaiko  AS  Nõukogu liikme hüvitus . (29.04.2005).

 

1.Birgit Siigur. 3. Sotsiaalosakonna  juhataja. 4. Vaivara  vallavalitsus. 5. Palk 9850.- + 5%  teenistusstaaži eest. 6. Korteriomand   Tartus. 7. Sõiduauto VW Golf 1998.a.. 8. Ei ole.  9. Hansapank- arveldusarve 1; Ühispank- arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.(04.04. 2005).

 

 

1.Eret Laht. 3. Registripidaja. 4. Vaivara Vallavalitsus. 5.Palk

8140.- krooni +  10%  staažitasu.  6. Korter Vaivara vallas;   7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arveldusarve; Ühisapnk- 1 arveldusarve.  10. Ei ole.  11. Ei ole. 12. Ettevõtlustulu, külavanema hüvitus .(31.03.2005).

 

 

1. Galina Mogelainen. 3. Vallasekretär. 4. Vaivara Vallavalitsus. 5.Palk

10835.- krooni +  15% staažitasu.  6. Korter  Vaivara vallas ja  korteriomand Jõhvi linnas kinnistu nr. 12715;   7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arveldusarve, 1- hoiuarve; Ühisapnk- 1 arveldusarve ja 2 hoiuarvet.  10. Ei ole.  11. Ei ole. 12. Ei ole.(29.03.2005)

 

1.Helmi Kaljurand. 3. Keskkonnainspektor. 4. Vaivara Vallavalitsus. 5.Palk

7400.- krooni .  6. Maatulundusmaa  Vaivara vallas , kinnistud nr. 20063, nr.19075. 7. Sõiduauto MAZDA 323, 1984.a. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arveldusarve, Ühisapnk- 1 arveldusarve.  10. Hansapank  85 000.- krooni.  11. Ei ole. 12. Ei ole.(29.04.2005)

 

 

1. Lea Hurt. 3. Sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitja. 4. Vaivara Vallavalitsus. 5.Palk

10835.- kr .  6. Ei ole.   7. Sõiduauto BMW E 36 Coupe, 1995.a., sõiduauto VW Golf GTI 16V, 1988.a.. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arveldusarve; Ühisapnk- 1 arveldusarve.  10. Ei ole.  11. Ei ole. 12. Ei ole.(28.04.2005).

 

1.      Irina Doroš. 3. Maakorraldaja. 4. Vaivara Vallavalitsus. 5.Palk  7400.- + 15%

teenistusstaaži  eest.   6. Korteriomand  Sillamäe linnas, kinnistu nr. 9438, Elamumaa

Narva-Jõesuus, kinnistu nr. 18520.   7. Sõiduauto Mitsubishi, 1995.a.. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arveldusarve.  10. Ei ole.  11. Ei ole. 12. Ei ole.(28.04.2005).

 

 

1.      Krista Lahe. 3. Vanemraamatupidaja. 4. Vaivara Vallavalitsus. 5.Palk  8140.-

6.Elamumaa  Jõhvi vallas, kinnistu nr. 6104, korter Rakvere linnas  7. Sõiduauto VW GOLF 1986.a.  8. Ei ole. 9. Nordeapank – 1 arveldusarve, Ühisapank – 1 arveldusarve, Hansapank- 1 arveldusarve.  10. Nordeapank  110000.- kr.  11. Ei ole. 12. Vaivara Sinimägede Sihtasutuse nõukogu esimehe  hüvitus.(29.03. 2005).

 

 

1.Rene Vinkler. 3. Maakorraldaja. 4. Vaivara Vallavalitsus. 5.Palk

7400.- krooni + 5% staažitasu.  6.1/2 korteriomand  Jõhvi linnas, elamu  Vaivara vallas,  korteriomand Tallinnas, maatulundusmaa  Vaivara vallas, kinnistud nr.nr.32828, 27199,33721, 33202, 34195. 7. Sõiduauto Audi 80, 1991.a. 8. Ei ole. 9. Hansapank- 1 arveldusarve, 1 laenuarve, 1 krediidiarve;  Sampopank- 1 arveldusarve, 1 laenuarve, 1 krediidiarve.  10. Sampopank  22062.- krooni.  11. Hüpoteek 39100.-. 12. Ei ole.(09.04.2004)