AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL 2008 aastaVAIVARA VALLAVALITSUS JA VALLAVALITSUSE AMETIASUTUS
Ametiisiku andmed
Töötasuliik

Palk Teenistuse priood Teenistuse või
Ametikoht Ametiisiku nimi Põhipalk Lisatasud ja hüvitised Muud tasud kokku
töösuhte vorm
Vallavanem Veikko Luhalaid 341765 58624 9400 409789 01.01-31.12.2008 valitav
Abivallavanem Mati Männisalu 276855 62015 10960 349830 01.01-31.12.2008 teenistusse nim
Vallavalitsuse liige Mati Männisalu 9000

9000 01.01-31.12.2008 volikogu otsus
Vallasekretär Galina Mogelainen 221240 51569
272809 01.01-31.12.2008 teenistusse nim
Rahandusosak.juhataja Aleksandr Pahhomov 232403 58492 12804 303699 01.01-31.12.2008 teenistusse nim
Vallavalitsuse liige Aleksandr Pahhomov 9400

9400 01.01-31.12.2008 volikogu otsus
Sotsiaalosak.juhataja Enely Kullamäe 211121 32657 11889 255667 01.01-31.12.2008 teenistusse nim
Planeeringuspetsialist Raim Sarv 159356 21945 25800 207101 01.01-31.12.2008 teenistusse nim
Vanemraamatupidaja Nelja Nõmmann 175072 38698 4500 218270 01.10-31.12.2008 teenistusse nim
Keskkonnaspetsialist Helmi Kaljurand 170249 43934 1800 215983 01.01-31.12.2008 teenistusse nim
Registripidaja Eret Laht 176252 46471 8033 230756 01.01-31.12.2008 teenistusse nim
Vanemmaakorraldaja Maarika Anger 87519 25827 5975 119321 01.04-31.12.2008 teenistusse nim
Maaosakonna juhataja Irina Doroš 222890 50214
273104 01.01-31.12.2008 teenistusse nim
Infojuht Alar Tasa 140204 17325 24944 182473 01.01-31.12.2008 teenistusse nim
Raamatupidaja Irina Hristoforova 75448 16970
92418 01.06-31.12.2008 teenistusse nim
Rammatupidaja Erika Pällo 142810 27178 5900 175888 01.01-31.12.2008 teenistusse nim
Raamatupidaja Anna Pärn 33414 2756
36170 01.01-29.02.2008 teenistusse nim
Sekretär-asjaajaja Kädi Koppe 52650 10860
63510 01.07-31.12.2008 teenistusse nim
Vallavalitsuse liige Tiina Luts 8400
3360 11760 01.01-31.12.2008 volikogu otsus
Vallavalitsuse liige Aare Aas 8800
7576 19376 01.01-31.12.2008 volikogu otsus


VAIVARA VALLAVOLIKOGU
Volikogu esimees Heiki Luts
73400 12000 85400 01.01-31.12.2008 valimine
Volikogu aseesimees Evald Teetlok
42000   42000 01.01-31.12.2008 valimine
Volikogu liige Meelis Kaljurand
17800 320 18120 01.01-31.12.2008 valimine
Volikogu liige Jüri Kiik
21400
21400 01.01-31.12.2008 valimine
Volikogu liige Kersti Objartel
2800
2800 01.01-31.12.2008 valimine
Volikogu liige Astrid Orgulas
21200
21200 01.01-31.12.2008 valimine
Volikogu liige Ilme Pilden
14200
14200 01.01-31.12.2008 valimine
Volikogu liige Irina Talalajeva
4000
4000 01.01-31.12.2008 valimine
Volikogu liige Väino Tuuder
20200 2592 22792 01.01-31.12.2008 valimine
Volikogu liige Aare Objartel
2800
2800 01.01-31.12.2008 valimine
Volikogu liige Andra Levandovski
13205
13205 01.01-31.12.2008 valimineAMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABELAsutus, sihtasutus : VAIVARA SINIMÄGEDE SIHTASUTUS

Ametiisiku andmed
Töötasu liik

Palga (tasu) Periood


kogusumma


Ametikoht Ametiisiku nimi 1.Põhipalk 2. Lisatasud 3. Muud KOKKU: perioodi alg-
ja hüvitised tasud 1.+2.+3. ja lõppkuupäev


Juhataja Riho Sügis 9600

9600 01.01-12.03.08 Nõukogu otsus
Juhataja Ivika Maidre 38800
50000 88800 11.03-31.12.08 Nõukogu otsus
Nõukogu esimees Kalle Norma
0
0 25.01-31.12.08 Korraldus
Nõukogu liige Jüri Juur
2500
2500 01.01-31.12.08 Korraldus
Nõukogu liige Jüri-Lembit Toots
3250
3250 01.01-31.12.08 Korraldus
Nõukogu liige Roman Treial
1000
1000 25.01-31.12.08 Korraldus
Nõukogu liige Heiki Luts
2750
2750 03.04-31.12.08 Korraldus
Nõukogu liige Jüri Kiik
2750
2750 03.04-31.12.08 KorraldusVaivara Kalmistud SA
Nõukogu liige Aare Aas
3000
3000 1.01-31.12.2008 Korraldus
Nõukogu liige Anders Jaakson
3000
3000 1.01-31.12.2008 Korraldus


AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABELAsutus,sihtasutus : KA VAIKO ASAmetiisiku andmed

Töötasu liik

Palga(tasu) Periood Teenistus-või


kogusumma
töösuhte vorm
Ametikoht Ametiisiku nimi
1.Põhipalk 2.Lisatasud 3.Muud KOKKU perioodi alg- Teenistusse
ja hüvitised tasud 1.+2.+3. ja lõppkuupäev nimetamine,
valimine,teenistus-
tööleping, töövõtu-
leping
Juhatuse liige Heiki Luts
234050 36300
270350 01.01-31.12.08 Nõukogu otsus
Nõukogu liige Mati Männisalu

12000
12000 01.01-31.12.08 Korraldus
Nõukogu liige Tõnis Kalberg

12000
12000 01.01-31.12.08 Korraldus
Nõukogu liige Aleksandr Pahhomov

18000
18000 01.01-31.12.08 Korraldus