AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL

 

           Asutus,sihtasutus : VAIVARA VALLAVALITSUS JA VALLAVALITSUSE AMETIASUTUS

 

Ametiisiku andmed

 

 

                Töötasu liik

 

Palga(tasu)

Periood

Teenistus-või

 

 

 

 

 

 

kogusumma

 

töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1.Põhipalk

2.Lisatasud

3.Muud

KOKKU

perioodi alg-

Teenistusse

 

 

 

 

ja hüvitised

tasud

1.+2.+3.

ja lõppkuupäev

nimetamine,

 

 

 

 

 

 

 

 

valimine, teenistus-

 

 

 

 

 

 

 

 

tööleping, töövõtu-

 

 

 

 

 

 

 

 

leping

Vallavanem

Veikko Luhalaid

242544

69640

9600

321784

01.01-31.12.06

valimine

Abivallavanem

Anti Kallam

 

12872

83976

0

96848

01.01-31.01.06

teenistusse nimetatud

Majandus-ja maa-

 

 

 

 

 

 

 

 

osakonna juhataja

Mati Männisalu

12942

9270

400

22612

01.01-30.03.06

teenistusse nimetatud

Abivallavanem

Mati Männisalu

116752

63447

1200

181399

01.04-31.12.06

teenistusse nimetatud

Vallavalitsuse liige

Mati Männisalu

0

6200

0

6200

19.01-31.12.06

volikogu otsus

Vallasekretär

Galina Mogelainen

146678

67453

0

214131

01.01-31.12.06

teenistusse nimetatud

Rahandusosakonna

 

 

 

 

 

 

 

 

juhataja

Aleksandr Pahhomov

140571

50076

2000

192647

01.01-31.12.06

teenistusse nimetatud

Vallavalitsuse liige

Aleksandr Pahhomov

0

7800

0

7800

19.01-31.12.06

volikogu otsus

Sotsiaalosakonna

 

 

 

 

 

 

 

 

juhataja k.t.

Lea Hurt

 

90928

14464

600

105992

01.01-31.08.06

teenistusse nimetatud

Vallavalitsuse liige

Lea Hurt

 

0

5600

0

5600

19.01-21.09.06

volikogu otsus

Sotsiaalosakonna

 

 

 

 

 

 

 

 

juhataja

Birgit Siigur

 

36275

13733

200

50208

30.08-31.12.06

teenistusse nimetatud

Planeeringuspetsialistt

Raim Sarv

 

0

2035

0

2035

01.12-31.12.06

teenistusse nimetatud

Vanemraamatupidaja

Krista Lahe

 

116464

36960

21675

175099

01.01-31.12.06

teenistusse nimetatud

Keskkonnakaitse

 

 

 

 

 

 

 

 

inspektor

Helmi Kaljurand

102831

31066

1800

135697

01.01-31.12.06

teenistusse nimetatud

Registripidaja

Eret Laht

 

107681

57435

0

165116

01.01-31.12.06

teenistusse nimetatud

Maakorraldaja

Irina Doros´

 

16280

2659

0

18939

01.01-29.02.06

teenistusse nimetatud

Vanemmaakorraldaja

Irina Doros´

 

98408

42731

0

141139

01.03-31.12.06

teenistusse nimetatud

Infojuht

Alar Tasa

 

72999

34750

0

107749

01.01-31.12.06

teenistusse nimetatud

Raamatupidaja

Anna Pärn

 

86786

28628

0

115414

01.01-31.12.06

teenistusse nimetatud

Sekretär-asjaajaja

Erika Pällo

 

75910

21318

1200

98428

01.01-31.12.06

teenistusse nimetatud

Vallavalitsuse liige

Tiina Luts

 

0

7800

2320

10120

19.01-31.12.06

volikogu otsus

Vallavalitsuse liige

Aare Aas

 

0

9800

1760

11560

19.01-31.12.06

volikogu otsus

 

 

 

                             AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL

 

                                          Asutus,sihtasutus : VAIVARA VALLAVOLIKOGU

 

Ametiisiku andmed

 

 

                Töötasu liik

 

Palga(tasu)

Periood

Teenistus-või

 

 

 

 

 

 

kogusumma

 

töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1.Põhipalk

2.Lisatasud

3.Muud

KOKKU

perioodi alg-

Teenistusse

 

 

 

 

ja hüvitised

tasud

1.+2.+3.

ja lõppkuupäev

nimetamine,

 

 

 

 

 

 

 

 

valimine, teenistus-

 

 

 

 

 

 

 

 

tööleping, töövõtu-

 

 

 

 

 

 

 

 

leping

Volikogu esimees

Heiki Luts

 

0

67000

0

67000

01.01-31.12.06

valimine

Volikogu aseesimees

Evald Teetlok

0

43250

0

43250

01.01-31.12.06

valimine

Volikogu liige

Meelis Kaljurand

0

21800

2000

23800

01.01-31.12.06

valimine

Volikogu liige

Jüri Kiik

 

0

21000

1204

22204

01.01-31.12.06

valimine

Volikogu liige

Kersti Objartel

0

1882

0

1882

01.01-31.12.06

valimine

Volikogu liige

Astrid Orgulas

0

21800

750

22550

01.01-31.12.06

valimine

Volikogu liige

Kalev Jalasto

0

1400

0

1400

01.01-22.11.06

valimine

Volikogu liige

Ilme Pilden

 

0

18857

0

18857

01.01-31.12.06

valimine

Volikogu liige

Irina Talalajeva

0

19032

0

19032

01.01-31.12.06

valimine

Volikogu liige

Väino Tuuder

0

20200

660

20860

01.01-31.12.06

valimine

Volikogu liige

Liina Semenkova

0

1000

0

1000

01.01-07.09.06

valimine

Volikogu liigee

Vello Kärsten

0

162

0

162

07.09-31.12.06

valimine

Volikogu liigee

Aare Objartel

0

200

0

200

05.11-31.12.06

valimine

 

 

 

                             AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL

 

                                          Asutus,sihtasutus : VAIVARA SINIMÄGEDE SIHTASUTUS

 

Ametiisiku andmed

 

 

                Töötasu liik

 

Palga(tasu)

Periood

Teenistus-või

 

 

 

 

 

 

kogusumma

 

töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1.Põhipalk

2.Lisatasud

3.Muud

KOKKU

perioodi alg-

Teenistusse

 

 

 

 

ja hüvitised

tasud

1.+2.+3.

ja lõppkuupäev

nimetamine,

 

 

 

 

 

 

 

 

valimine, teenistus-

 

 

 

 

 

 

 

 

tööleping, töövõtu-

 

 

 

 

 

 

 

 

leping

Juhataja

Riho Sügis

 

48000

7000

0

55000

01.01-31.12.06

Nõukogu otsus

Nõukogu esimees

Krista Lahe

 

0

0

9660

9660

01.01-31.12.06

Korraldus

Nõukogu liige

Edith Kravik

 

0

0

500

500

01.01-31.12.06

Korraldus

Nõukogu liige

Jüri Juur

 

0

0

4500

4500

01.01-31.12.06

Korraldus

Nõukogu liige

Jüri-Lembit Toots

0

0

4500

4500

01.01-31.12.06

Korraldus

 

 

 

                             AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL

 

                                          Asutus,sihtasutus : KA VAIKO AS

 

Ametiisiku andmed

 

 

                Töötasu liik

 

Palga(tasu)

Periood

Teenistus-või

 

 

 

 

 

 

kogusumma

 

töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1.Põhipalk

2.Lisatasud

3.Muud

KOKKU

perioodi alg-

Teenistusse

 

 

 

 

ja hüvitised

tasud

1.+2.+3.

ja lõppkuupäev

nimetamine,

 

 

 

 

 

 

 

 

valimine, teenistus-

 

 

 

 

 

 

 

 

tööleping, töövõtu-

 

 

 

 

 

 

 

 

leping

Juhatuse liige

Heiki Luts

 

 187500

 30000

 0           

217500

01.01-31.12.06

Nõukogu otsus

Nõukogu liige

Mati Männisalu

 0

 8400

 0

8400

01.01-31.12.06

Korraldus

Nõukogu liige

Vladimir Sorokin

 0

 2800

 0

2800

01.01-01.05.06

Korraldus

Nõukogu liige

Anti Kallam

 

 0

 1000

 0

1000

01.01-01.02.06

Korraldus

Nõukogu liige

Tõnis Kalberg

 0

 8400

 0

8400

01.01-31.12.06

Korraldus

Nõukogu liige

Aleksandr Pahhomov

 0

 7400

 0

7400

01.05-31.12.06

Korraldus