AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL

 

 

 

 

 

VAIVARA VALLAVALITSUS JA VALLAVALITSUSE AMETIASUTUS

 

 

Ametiisiku andmed

 

Töötasuliik

 

Palk

Teenistuse priood

Teenistuse või

Ametikoht

Ametiisiku nimi

Põhipalk

Lisatasu

Muud tasud

kokku

 

töösuhe vorm

Vallavanem

Veikko Luhalaid

288360

49643

9400

347403

01.01-31.12.2007

valitav

Abivallavanem

Mati Männisalu

190983

16581

79796

287360

01.01-31.12.2007

teenistusse nim

Vallavalitsuse liige

Mati Männisalu

9200

15900

 

25100

01.01-31.12.2007

volikogu otsus

Vallasekretär

Galina Mogelainen

161374

19800

55842

237016

01.01-31.12.2007

teenistusse nim

Rahandusosak.juhataja

Aleksandr Pahhomov

162800

17583

56517

236900

01.01-31.12.2007

teenistusse nim

Vallavalitsuse liige

Aleksandr Pahhomov

10600

 

 

10600

01.01-31.12.2007

volikogu otsus

Sotsiaalosak.juhataja

Birgit Siigur

17551

596

25886

44033

01.01-28.02.2007

teenistusse nim

Sotsiaalosak.juhataja

Enely Tiideberg

75672

 

14605

90277

01.07-31.12.2007

teenistusse nim

Planeeringuspetsialist

Raim Sarv

116669

5149

31260

153078

01.01-31.12.2007

teenistusse nim

Vanemraamatupidaja

Krista Lahe

59389

 

38213

97602

01.01-30.07.2007

teenistusse nim

Vanemraamatupidaja

Nelja Nõmman

23243

7300

 

30543

01.10-31.12.2007

teenistusse nim

Keskkonnakaitseinsp.

Helmi Kaljurand

120035

47709

1400

169144

01.01-31.12.2007

teenistusse nim

Registripidaja

Eret Laht

118935

17220

47872

184027

01.01-31.12.2007

teenistusse nim

Vanemmaakorraldaja

Irina Doroš

12115

1478

 

13593

01.01-31.01.2007

teenistusse nim

Maaosakonna juhataja

Irina Doroš

149334

70864

 

220198

01.02-31.12.2007

teenistusse nim

Infojuht

Alar Tasa

98646

34030

 

132676

01.01-31.12.2007

teenistusse nim

Raamatupidaja

Erika Pällo

50811

19511

800

71122

01.07-31.12.2007

teenistusse nim

Raamatupidaja

Anna Pärn

100311

46936

 

147247

01.01-31.12.2007

teenistusse nim

Sekretär-asjaajaja

Erika Pällo

48347

3060

400

51807

01.01-30.06.2007

teenistusse nim

Vallavalitsuse liige

Tiina Luts

9800

 

3760

13560

01.01-31.12.2007

volikogu otsus

Vallavalitsuse liige

Aare Aas

8800

 

8024

16824

01.01-31.12.2007

volikogu otsus

Ehitusspetsialist

Heini Reiman

27819

 

3535

31354

01.05-30.08.2007

teenistusse nim

 

VAIVARA VALLAVOLIKOGU

 

 

 

Volikogu esimees

Heiki Luts

 

72500

 

72500

01.01-31.12.2007

valimine

Volikogu aseesimees

Evald Teetlok

 

42000

 

42000

01.01-31.12.2007

valimine

Volikogu liige

Meelis Kaljurand

 

25500

 

25500

01.01-31.12.2007

valimine

Volikogu liige

Jüri Kiik

 

16300

6424

22724

01.01-31.12.2007

valimine

Volikogu liige

Kersti Objartel

 

7200

 

7200

01.01-31.12.2007

valimine

Volikogu liige

Astrid Orgulas

 

21400

 

21400

01.01-31.12.2007

valimine

Volikogu liige

Ilme Pilden

 

13800

 

13800

01.01-31.12.2007

valimine

Volikogu liige

Irina Talalajeva

 

2400

 

2400

01.01-31.12.2007

valimine

Volikogu liige

Väino Tuuder

 

20000

3128

23128

01.01-31.12.2007

valimine

Volikogu liige

Aare Objartel

 

2200

152

2352

01.01-31.12.2007

valimine

Volikogu liige

Andra Levandovski

 

2311

 

2311

01.05-31.12.2007

valimine

Volikogu liige

Vello Kärsten

 

400

 

400

01.01-30.04.2007

valimine

 

 

 

 

                             AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL

 

                                          Asutus,sihtasutus : VAIVARA SINIMÄGEDE SIHTASUTUS

 

Ametiisiku andmed

 

 

                Töötasu liik

 

Palga(tasu)

Periood

 

 

 

 

 

 

kogusumma

 

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1.Põhipalk

2.Lisatasud

3.Muud

KOKKU

perioodi alg-

 

 

 

 

ja hüvitised

tasud

1.+2.+3.

ja lõppkuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhataja

Riho Sügis

 

48000

 

0

48000

01.01-31.12.07

Nõukogu esimees

Krista Lahe

 

0

0

5055

5055

01.01-31.12.07

Nõukogu liige

Edith Kravik

 

0

0

1000

1000

01.01-31.12.07

Nõukogu liige

Jüri Juur

 

0

0

1500

1500

01.01-31.12.07

Nõukogu liige

Jüri-Lembit Toots

0

0

1500

1500

01.01-31.12.07

 

 

                             AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL

 

                                          Asutus,sihtasutus : KA VAIKO AS

 

Ametiisiku andmed

 

 

                Töötasu liik

 

Palga(tasu)

Periood

 

 

 

 

 

 

kogusumma

 

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1.Põhipalk

2.Lisatasud

3.Muud

KOKKU

perioodi alg-

 

 

 

 

ja hüvitised

tasud

1.+2.+3.

ja lõppkuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhatuse liige

Heiki Luts

 

 206250

 33000

 0           

239250

01.01-31.12.07

Nõukogu liige

Mati Männisalu

 0

 8400

 0

8400

01.01-31.12.07

Nõukogu liige

Tõnis Kalberg

 0

 8400

 0

8400

01.01-31.12.07

Nõukogu liige

Aleksandr Pahhomov

 0

 12000

 0

12000

01.01-31.12.07