AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL

Asutus, sihtasutus: VAIVARA VALLAVALITSUS JA VALLAVALITSUSE AMETIASUTUS

 

Ametiisiku andmed

Töötasu liik

Palga (tasu) kogusumma

Periood**

Teenistus- või töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1. Põhipalk*

2. Lisatasud ja hüvitised

3. Muud tasud

KOKKU 1.+2.+3.

(perioodi alg- ja lõppkuupäev)

(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)

Vallavanem

Veikko Luhalaid

209405.-

60295.-

1400.-

271100.-

01.01-31.12.05

Valimine

Abivallavanem

Anti Kallam

206232.-

71440.-

1400.-

279072.-

01.01-31.12.05

Teenistusse nimetatud

Vallavalitsuse liige

Anti Kallam

-

-

-

-

01.01-31.12.05

Volikogu otsus

Majandus- ja maaosakonna juhataja

Mati Männisalu

124190.-

67519.-

1668.-

193377.-

01.01-31.12.05

Teenistusse nimetatud

Rahandusosakonna juhataja

Aleksandr Pahhomov

130020.-

45007.-

1600.-

176627.-

01.01-31.12.05

Teenistusse nimetatud

Vallavalitsuse liige

Aleksandr Pahhomov

-

-

-

-

01.01-31.12.05

Volikogu otsus

Sotsiaalosakonna juhataja k.t.

Lea Hurt

136148.-

31121.-

2400.-

169669.-

01.01-31.12.05

Teenistusse nimetatud

Vanemraamatu- pidaja

Krista Lahe

103980.-

22811.-

9600.-

136391.-

01.01-31.12.05

Teenistusse nimetatud

Keskkonnakaitse inspektor

Helmi Kaljurand

89287.-

22850.-

600.-

112737.-

01.01-31.12.05

Teenistusse nimetatud

Registripidaja

Eret Laht

97680.-

43798.-

4711.-

146189.-

01.01-31.12.05

Teenistusse nimetatud

Maakorraldaja

Irina Doroš

62266.-

27639.-

-

89905.-

18.04-31.12.05

Teenistusse nimetatud

Vallasekretär

Galina Mogelainen

130020.-

39245.-

4755.-

174020.-

01.01-31.12.05

Teenistusse nimetatud

Infojuht

Alar Tasa

36696.-

11926.-

-

48622.-

01.06-31.12.05

Teenistusse nimetatud

Raamatupidaja

Anna Pärn

77474.-

24608.-

-

102082.-

01.01-31.12.05

Teenistusse

nimetatud

Sekretär - asjaajaja

Erika Pällo

69072.-

14844.-

1600.-

85516.-

01.01-31.12.05

Teenistusse nimetatud

Sotsiaalosakonna juhataja –lapsehooldus- puhkusel

Birgit Siigur

-

-

-

-

01.01-31.12.05

Teenistusse nimetatud


AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL

Asutus, sihtasutus: VAIVARA VALLAVOLIKOGU

 

Ametiisiku andmed

Töötasu liik

Palga (tasu) kogusumma

Periood**

Teenistus- või töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1. Põhipalk*

2. Lisatasud ja hüvitised

3. Muud tasud

KOKKU 1.+2.+3.

(perioodi alg- ja lõppkuupäev)

(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)

Volikogu esimees

Evald Teetlok

 

63500.-

 

63500.-

01.01-01.11.05

Valimine

Volikogu  aseesimees

Evald Teetlok

 

3000.-

 

3000.-

02.11-31.12.05

Valimine

Volikogu liige

Ljudmila Fokina

 

8800.-

 

8800.-

01.01-01.11.05

Valimine

Volikogu liige

Ülo Jõgisoo

 

6500.-

 

6500.-

01.01-01.11.05

Valimine

Volikogu liige

Meelis Kaljurand

 

11300.-

 

11300.-

01.01-31.12.05

Valimine

Volikogu liige

Jüri Kiik

 

10500.-

 

10500.-

01.01-31.12.05

Valimine

Volikogu aseesimees

Heiki Luts

 

19700.-

 

19700.-

01.01-01.11.05

Valimine

Volikogu esimees

Heiki Luts

 

5000.-

 

5000.-

02.11-31.12.05

Valimine

Volikogu liige

Aare Objartel

 

3600.-

 

3600.-

01.01-03.11.05

Valimine

Volikogu liige

Kersti Objartel

 

4300.-

 

4300.-

01.01-31.12.05

Valimine

Volikogu liige

Astrid Orgulas

 

10500.-

 

10500.-

01.01-31.12.05

Valimine

Volikogu liige

Arne Pilvar

 

9400.-

 

9400.-

01.01-01.11.05

Valimine

Volikogu liige

Niina Viholainen

 

2000.-

 

2000.-

01.01-02.09.05

Valimine

Volikogu liige

Eduard Koppe

 

700.-

 

700.-

02.09.-01.11.05

Valimine

Volikogu liige

Kalev Jalasto

 

200.-

 

200.-

02.11-31.12.05

Valimine

Volikogu liige

Ilme Pilden

 

1700.-

 

1700.-

02.11-31.12.05

Valimine

Volikogu liige

Irina Talalajeva

 

1700.-

 

1700.-

02.11-31.12.05

Valimine

Volikogu liige

Väino Tuuder

 

1700.-

 

1700.-

02.11-31.12.05

Valimine

Volikogu liige

Liina Semenkova

 

 

200.-

 

 

200.-

 

03.11-31.12.05

 

Valimine


AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL

Asutus, sihtasutus: VAIVARA SINIMÄGEDE SIHTASUTUS

 

Ametiisiku andmed

Töötasu liik

Palga (tasu) kogusumma

Periood**

Teenistus- või töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1. Põhipalk*

2. Lisatasud ja hüvitised

3. Muud tasud

KOKKU 1.+2.+3.

(perioodi alg- ja lõppkuupäev)

(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)

Juhataja

Riho Sügis

48000.-

7000.-

 

55000.-

01.01-31.12.05

Nõukogu otsus

Nõukogu esimees

Krista  Lahe

 

 

9600.-

9600.-

01.01-31.12.05

Korraldus

Nõukogu liige

Jüri Juur

 

 

3000.-

3000.-

01.01-31.12.05

Korraldus

Nõukogu liige

Edith Kravik

 

 

3500.-

3500.-

01.01-31.12.05

Korraldus

Nõukogu liige

Jüri-Lembit Toots

 

 

4000.-

4000.-

01.01-31.12.05

Korraldus

 

Asutus, sihtasutus: KA VAIKO AS

 

Ametiisiku andmed

Töötasu liik

Palga (tasu) kogusumma

Periood**

Teenistus- või töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1. Põhipalk*

2. Lisatasud ja hüvitised

3. Muud tasud

KOKKU 1.+2.+3.

(perioodi alg- ja lõppkuupäev)

(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)

Juhatuse liige

Heiki Luts

148800.-

18600.-

 

167400.-

01.01-31.12.05 

Nõukogu otsus

Nõukogu liige

Mati Männisalu

 

8400.-

 

8400.-

01.01-31.12.05

Korraldus

Nõukogu liige

Vladimir Sidorkin

 

8400.-

 

8400.-

01.01-31.12.05

Korraldus

Nõukogu liige

Anti Kallam

 

12000.-

 

12000.-

01.01-31.12.05

Korraldus

Nõukogu liige

Tõnis Kalberg

 

8400.-

 

8400.-

01.01-31.12.05

Korraldus