Postkontor

 

 

1956.a. veeti post kohale Vaivara jaamast. Sinimäel oli postipoisiks Osvald Koor, Auveres Aleksandra Jerjomenko.

 

 

Sinimäe alevis avati postkontor…………….a. sovhoosikontori teisel korrusel, praegu (2006.a.) asub seal ruumis vallavanema asetäitja kabinet. Telefoni alajaam asus ruumis, kus praegu töötab valla registripidaja. Peale Uus 2 maja valmimist  (1965)sai postkontori ametiruumiks Uus 2-20

 

Esimene postiülem oli Valve Kullik (hilisematest abieludest Aia ja siis Kitsemägi).                         

 

Postkontorit on juhatanud veel Rosiine Tartes, Ruth Okas, Ella Netsel, Marta Lambakahar.

 

Postiljonidena  on alevirahvast teenindanud Amanda Pajula, Tamara Roosfeld, Laine Poljakova, Nadežda Šinkarenko.

 

Telefonialajaama  korrashoiu eest kandsid hoolt Olev Puu, Vladimir Mogelainen, Lembit Tark

 

Sinimäe postkontori teeninduspiirkonnas on Auvere, Udria, Pimestiku, Perjatsi, Hundinurga , Repniku , Laagna , Puhkova külad ja Auvere jaam.

 

 

 

Liivi Vassiljeva

August 2006.a.