Söökla

 

Esimene sovhoosi tööliste ühistoitlustamine  toimus  juba 1952.a. esimeses 4-korterilises  kivimajas (praegu Roheline 37), seal asus ka sovhoosikontor. Toitu  valmistas Alviine Lehter. See  ei ole ametlik  teave, vaid endise sovhoosi töötaja sõnade ülestähendus.

 

1960-ndate alguses. oli sovhoosi kontori ülakorrusel sööklaruum (praegu, 2006.a. valla raamatupidamine), kus väga maitsvat toitu valmistas meeskokk, kelle nime ma ei mäleta. Tema abikaasa töötas lasteaias.

 

1960-ndate keskpaiku valmis Rohelise tänava tiigi ääres kahekorruseline puumaja, mille allkorrusel asus spetsiaalselt väljaehitatud köök ja söökla saal ning olmeteenindus-ruum juuksuri ja pesumaja teenindajaga, ülakorrusel asusid raamatukogu ja meditsiinipunkt. Esimeseks kokaks selles majas oli Endla Vallas, kes valmistas ka maitsvaid koduseid lõunaid. Hiljem töötasid seal Eha Tamm ja Leonida Arusoo.

 

Järgmine ühistoitlustamise koht oli Põrguhauamäe ida serva alla ehitatud ühiselamuhoones, kuid leidis kasutamist väga lühikest aega.

 

Üheaegselt uue kauplusega ehitati ka sööklahoone. Need hooned anti üle Jõhvi Rajooni Tarbijate Kooperatiivi bilanssi.

Esimene kokk käis siia tööle Jõhvist, nime ei mäletata.

Hiljem oli söökla juhatajaks                Maria Rein

                                  Kokad               Laine Abel

                                                            Õie Vinkler

                        Puhvetipidaja              Helga Rautso

                        Abitöölised                 Helju Tolli

                                                            Veera Tšernova

                                                            Jekaterina Smirnova

                                                            Galina Gedz

 

 

 

Liivi Vassiljeva

August 2006