Sinimäe alevik

 

           

Sinimäe alevik on, II  Maailmasõjas hävinud Vaivara asunduse asemele rajatud sovhoosikeskusest väljakujunenud, Vaivara valla keskus.

Üks mõisaaegne kaart annab tunnistust, et  alevik asub endise asunduse keskuse ning Jaamaküla ja Mõisaküla maadel.

Jaamaküla asus põhjapool Põrguhaua mäge, Mõisaküla aga Põrguhauamäe lõuna- ja kirde- ning Pargimäe lõunanõlval.

Jaamakülas  tegutses aastatel 1712-1869  Vaivara Postijaam ,  kunagi oli ka   Mäealla kõrts, milles hiljem asus Karskusseltsi “Külvaja” Seltsimaja (avati 15.08.1902), seejärel hospidal. Sellega ongi seletatud Koppe Gerli rohupudelite leiud (1995).Hiljem asus siin Vana-Jaama talu, kus asus ka Adele Usima segakauplus, aga praegu  (2006)Koppe pere elumaja. Talu krundil olevat olnud ka piiritusevabrik.

 

Postijaama  asemel asus hiljem Vaivara 6-kl. kool (hävis sõjatules 1944.a.), tänaseks on  peaaegu  samas kohas Sinimäe autobussipeatus. Aastatel 1930-1944 .a. töötas koolimajas Vaivara  valla Avaliku Raamatukogu osakond.

 Teise, juurdelisatud kaardi peal on kirjas Jaamaküla , Mõisaküla  jt. talude nimed, peremeeste nimed leidsin  talude nimekirjadest ja lisan juurde.1939.a. oli Jaamakülas 14 talu, elas 19 perekonda ja 66 elanikku.

Jaamaküla talud:

            Tornimäe A-27                        Oskar Hendler

            Susipuu A-26                          Voldemar Kraavik

            Kivistiku A-25                        Martin Pressi

            Vana-Jaama A-24                   Johannes Kraavik

            Vaivara Kool A-51

            Orulageda A-55                      Villem Raudsepp

            Vanatiigi A-68                        Anton Tartu

            Savikünka A-67                      Kalda Johannes

            Allika A-57                             Gustav Rätsep

            Alttee A-66                             Pärtel Piik

            Keskvälja A-59                       Martin Piik

2006.a. on siin Mere tänava elumajad: Koppe, Pipper, Veiert, Butovets, Blinov, Kiršin, autobussi peatus ja osa aianduskooperatiivist.

 

Mõisaküla talud:

            Põrguaugu A-28                      Ruuben Tambi

            Kõrgemäe A-29                      Joosep Hannus

            Vaivara A-39                          Eduard Vetevoog

            Saare A-40                              Annus Voldemar

            Kantsiküla A-55                      Aleksander Klemets

            Tiitsu A-65                              Adolf Valgepea (Mati Valgepea isakodu)

            Liuvälja A-54                          Anton Libene

            Laudkivi A-58                        Robert Voore (Hella Voore isakodu)

 

 

1939.a. oli Mõisakülas 7 talu, 37 elanikku.

2006.a. asuvad endise Mõisaküla territooriumil: Mäealuse  tänava elumajad: Lambakahar, Mustonen, Vinkler, Koor, Jakovlev, Malov ja Nelipühilaste palvela, KA Vaiko AS kaarhall, garaažikooperatiiv, endise sovhoosi remonditöökoda,

Rohelise tänava elumajad, OÜ Kompleks teraviljakuivati ja farmihooned, endine pumbamaja. Alles on mõisa sepikoja varemed.

 

Asunduse keskuses asusid:

Vaivara Lastekodu A-82                                                                                                            Vaivara Põllumeeste Selts A-79

 

 

Teeme kokkuvõtte. Enne sõda  tegutses praeguse Sinimäe aleviku territooriumil  21 talu, Vaivara 6.-kl. Algkool ,kus toimusid aastatel 1931-1937 mitmesugused kursused, Lastekodu, kauplus ,hospidal, raamatukogu. Kultuuriüritused toimusid Perjatsi Rahvamajas , aga ka Lastekodu saalis.

 

Tänaseks on Sinimäe alevikus olemas  Vaivara Vallamaja, Sinimäe Põhikool, raamatukogu, kauplus, lastemängutuba eesti ja vene lastele, postkontor, KA Vaiko AS.

 

Aastate jooksul on juurde kerkinud uued elumajad , moodustunud tänavad ja neile omistatud nimed: Roheline, Kesk, Pargi, Aia, Uus, Mere, Mäealune. Euroremondiga tehti (1996-98 a.) kauniks Sinimäe koolimaja ja endisest sovhoosikontorist sai (2002) ilus vallamaja.

. Aleviku  väljanägemine on märkimisväärselt muutunud. Lammutati sovhoosiaegsed  kuurid ja sarad,  mäed on kujundatud pargiks, alevikeskus on asfalteeritud.                                             

 

Elanikkonda kurvastab asjaolu, et tegutsemast on lakanud söökla , saun, velskripunkt, kultuurimaja ja puudub olmeteenindus.

 

 

 

Liivi Vassiljeva

August 2006