Sinimäe aleviku kultuurielu

 

1955.a. valmis Sinimäe sovhoosi kontorihoone, kuhu olid projekti järgi sisse ehitatud ka klubiruumid. Arvatavasti toimus aastatel 1949-1953 kultuuriline tegevus punanurkades. Kuskil oli kirjas, et 1953.a. oli punanurgas vastutav P.A. Nikiforov, ehk keegi mäletab kus see asus.

Alles 1959.a. nimetati Sinimäe sovhoosi punanurk ümber Vaivara rahvamajaks.

Esimeseks juhatajaks oli Olev Siren.

1962.a. nimetati uuesti ümber, seekord Sinimäe Maakultuurimajaks ja direktoriks edutati Endla Vallas, kes töötas sellel ametikohal 12 aastat, kuni pensionile minekuni.

E.Vallase tööd hinnati  ENSV ja NSVL Kultuuriministeeriumi aukirjade vääriliseks.

Kunstiliseks juhiks oli Valter Vallas, kelle käe all töötas foto-ja kunstiring ja hakati välja andma seinalehte "Meie sovhoos", “Meie Kool”. Narva sovhoosi päevil sai seinaleht uue  kõlavama nime “Edasi Kommunismile”, Eesti iseseisvumise järel palju tagasihoidlikuma “Küla Elu”.Seinalehte toimetas Valter Vallas kuni  surmani 1992.aastal.

            Minu kätte sattus ainus säilinud tööpäevik (1961a.), sealt leidsin Sinimäe ja Vaivara kultuurielu ärkvelhoidnud aktivistide nimed:

            Olev Siren                               kultuurimaja ja instrumentaalansambli juht,

            Adele Varemäe                       Vaivara k/n esinaine,

            Grigori Renzen                        sovhoosi partorg,

            Jekaterina Andrianova            sovhoosi raamatupidaja,

            Valter Vallas                           kunstiringi, mees- ja naisansambli juht,

            Valve Lepik (Tohter)              Sinimäe kooli õppealajuhataja,

            Johannes Kullamaa                 Vaivara naiskoori ja puhkpilliorkestri juht,

            Aino Pressi                              rahvatantsuringi juht,

            Beruta Kulen                           vene draamaringi juht,

            Ivan Metus                              sovhoosi partorg

            Ain Kindlam                           eesti draamaringi juht,

            Ene Ilves                                 aktivist (vist agitbrigaadi liikmed)

            ……..Rodimaa                        aktivist

            Andres Päiel                            aktivist

            Aleksander Kitsemägi             aktivist

            Madis Matt                             kehakultuuri ja spordi eestvedaja,

            Maina Metus                           vene draamaringi juht,

            August Martin                         kodulooring

 

1960-1969.a. tehtud fotode põhjal saan teada anda ,kes olid orkestrandid:

            Johannes Kullamaa                             Alfred Kangur

            Illar Tark                                             Lembit Tark

            Lembit  Uustalu (laulusolist)               Heino Uibo

            Adolf Kärsten                                     Valter Vallas

            Nikolai Hints

1961.aastal osaleti vabariiklikul isetegevuslaste ülevaatusel.

Millega rahvamajas tegeleti, mida pakuti:

            toimusid loengud, teemaõhtud, piduõhtud,kontserdid, tantsu- õhtud,kinoseansid,agitbrigaadide väljasõidud, väljasõidukontserdid ja võeti vastu külaliskontserte

 

 

 

V.Vallase toimetatud seinalehti sirvides, leidsin välklehtedest huvitavaid andmeid kultuuritegelaste kohta:

1961.a. välklehes on foto, mis annab tunnistust naisansambli koosseisu kohta. Ansamblis laulsid Hilda Volmer, Liila Raudsoo,Leida Kaber, Alma Vinkler,Alma Papagoi,Endla Vallas, Liidia Mäll(Vallimäe), Elsa Salmus ja Endla Nuude.

 

1962.a. 1. juuni  välkleht nr,75  reedab meesansambli koosseisu: Andres Päiel,Lembit Uustalu,Ilmar Vallas, Valter Vallas.

 

1966.a. välklehes on jäädvustatud instrumentaalansambli pillimehed: Ilmar Vallas, Illar Vallas, Helmut Mesi, Vladimir Lehter, Eduard Suokas, Paul Saks (laulusolist) ja Robert Mustonen.

 

1970.a. töötas kultuurimaja juures muusikaklass, õpetati, klaveri-, akordioni- ja viiulimängu, õpetajatest aga moodustati muusikaansambel, koosseisus: Valter vallas, Boris Kozlov, Tšamov,…….                                                                             

Olemasolevad fotod tunnistavad veel järgmist:

Ühel üritusel on trummide taga sigala brigadir Nikolai Nuude ja akordionilõõtsa venitab Sirje Saul

 

1959.a. naistepäeval laulab Sinimäe kooli õpetajate ansambel koosseisus:Elsa Tattari, Helga Kallas, Emilie Laev(kooli direktor),Valve Tohter, Beruta Kulen, ja Tiiu Tiigimäe. Mulle meenub, et see oli ainult koolisisene esinemine.

 

 

Juuni 1961, kannab daatumit järgmine foto ja sellel Sinimäe rahvatantsijad puhkehetkel Toila lauluväljakul. Mõnusalt istuvad murul Hilda Volmer, Lehte Papagoi, Rita Tatari, Silvi Koor, Õie Mesi Vally Vinkler ja juhendaja Aino Pressi.

 

Oma silmaga olen näinud Sinimäe MKM laval sinimäelaste etendust E.Vilde “Vigased pruudid”,kosilased olid Enn Saul ja Nikolai Ivanainen, pruudid Endla Nuude ja Vendela Siirak (Mesi).

Osalesin lapsevanemana ka muusikaklassi õpilaste aruandekontserdil, kus mängisid Galina Poljakova, Ervin Nuude, Naima Rautso,Jüri Tartes, Tiina ja Galina Vassiljeva. Palun andestust neilt, kelle  mainimata jätsin, aga kõiki nimesid ei mäleta.

Esimesest õppeaastast see muusikaline koolitamine kaugemale ei jõudnudki, sest Vaivara k/n ei jõudnud selgusele kuidas õpetajaid tasustada ja nii see tänuväärne tegevus hääbus.

 

1961.a. moodustati kultuurimaja juurde kodulooring,mille juhendajaks oli August Martin, liikmeteks Valter ja Endla Vallas, Raimond Seppar, Alfred Kriisa (vist raudteelane),, hiljem liitusid August Lambakahar, Hans Tamm, Aleksander Ilves.

Ametlikult tegutses see ring kümmekond aastat, kuid  hiljem  tegi Valter Vallas üksi

ära selle töö, jäädvustades oma seinalehtedes alevi ja majandi ajaloo kuni 1992.a.

V.Vallas (28.05.1911-…11.1992) tuli 1959.a. Sinimäe kooli õpetajaks, hiljem oli kultuurimaja juures kunstiliseks juhiks ja oma elu lõpuni kasvatus- ja kultuuritöö edendajaks.Tema avaldatud materjalide põhjal saavad  kroonika lehekülgedel jääd-

vustatud Sinimäe sovhoosi, Sinimäe aleviku ja  siin tegutsevate ettevõtete ajalugu .

 

Tähelepanuväärsed on August Martini ja Raimond Seppari koduloolised uurimused. Kodu-uurimisega tegeleb ka Sinimäelt pärit Hella Voore. Vaivara ajalugu on raamatutesse jäädvustanud Virve Orav ja Aino-Monika Jõesaar.

 

Vahelduva eduga on Sinimäe Maakultuurimaja juhtinud:

            Eduard Vinkler                                   Jekaterina Andrianova

            Valentina ~Sišova                               Jelena Taal

            Pavel Smirnov                                     Natalja Smirnova

            Andrus Rekkor                                   Arvi  Pertmann                                             

 

Aasta 2001 .Sinimäe raamatukogu juhataja saab käsu vabastada osa ruume kultuurimaja  mööbli ja inventari paigutamiseks, sest endine kontor-klubi hoone läheb remonti ja peale seda saab  seal olema Vaivara vallamaja .Klubitegevust hoiavad selles ruumikitsikuses hinges üksikud diskoõhtud ja mõneks tunniks avatud lastemängutuba

2002.a. koondatakse kõik kultuuriasutused ühe peremehe käe alla, hakkab tööle selline asutus nagu Vaivara Huvikeskus, mida juhtis kuni 2006.a. Ene-Eha Urbala.

Kuna ruumid isetegemist ei võimalda ,on viimastel aastatel kutsutud esinejaid mujalt,kasutades ürituse läbiviimiseks kas kooli või vallavolikogu saali.Ainuke tegutsev isetegevusrühm on vene koor.

 

Mõne sõnaga veel kultuurielust enne  teist maailmasõda. Esimene, Karskusseltsi “Külvaja” seltsimaja avati 15. augustil 1902.a. ja  see asus Jaamakülas Mäealla kõrtsi-

hoones. Aktiivne kultuurielu toimus veel kooli ja lastekodu juures.Kus ja missugune, selle kohta loe palun A-M. Jõesaare raamatust “Vaivara ja Alutaguse valla kultuurilugu kuni 1944.a.”

 

1961.a. avati Sinimäel, sovhoosikontori teisel korrusel, ka raamatukogu .Enne sõda tegutses raamatukogu Vaivara valla avaliku raamatukogu osakonnana Vaivara 6-kl. kooli juures, mis asus Jaamakülas, praeguse Sinimäe bussipeatuse lähedal.

Raamatukogu tegevus on kirjas eraldi kroonikas, seda saab lugeda kas raamatukogus või laenutada Vaivara Muuseumi fondist .

 

Panin need, aastate jooksul kogunenud mälestused paberile, et see vähenegi ei vajuks unustuse hõlma. Ehk leidub ka selline inimene, kelles need read mälestusi esile kutsuvad , kellele noorpõlve meenutavad, või  kes asuks siin avaldatut täiendama.

 

Teie heaks

 

Liivi Vassiljeva

Trükitud ja täiendatud 16.aug.2006