Sinimäe lasteaed-lastepäevakodu

 

 

Jõhvi Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee (RSN TK)  otsus nr. 261

12. novembrist 1959.a.  annab loa avada Sinimäe alevikus 25-kohaline lasteaed.

Juba 1960.a. antakse ekpluatatsiooni  tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaiahoone.

 

Viiekümnendatel kehtis seadus, mille järgi võis lapse sünnitanud ema olla lapsepuhkusel ainult kolm kuud. Seejärel pidi ta asuma täitma oma töökohust kodumaa ees.

Nii kogunes Sinimäe alevikus üheaegselt mitu last, kelle emad pidid tööle minema. 1958.a. mais või juunis kohandati sovhoosi kontorihoone ülakorrusel üks tuba esimeste kasvandike vastuvõtuks. Selleks valmistusid: kasvataja Zoja Markelova, meditsiiniõde Niina Zaitseva (Sjügijainen). Esimesed kolm last, kes päevaste asendusemade hoole alla toodi, olid Sergei Astahhov, Galina Poljakova ja Tiina Vassiljeva.

Uus, valminud lasteaiahoone  komplekteeriti kaadriga ja Sinimäe lasteaed oli

meie lastele päevakoduks 1960 – 1992.a. 1992.a. sügisel sai lasteaia hoone koduks Sinimäe raamatukogule.

Säilinud fotode  ja oma mälestuste järgi teame, kes hoidsid ja kasvatasid meie lapsi:

Lasteaia juhataja         Zoja Markelova, hiljem Vendela Siirak,  Valentina

                                                            Suhhareva

           

Medõde                       Niina Zaitseva (Sjügijainen)

           

            Kasvatajad                  Galina Boltenkova     

                                                Vally Kaljurand

                                                Ljudmilla Dmitrieva

                                                Tatjana Anissimova

                                                Maria Timuðka

           

Hoidjad                       Hilda Volmer

                                                Elvi Tark

                                                Õie Mesi

                                                Silvi Koor

           

Kokad                         Maria Väise

                                                Elvi Lattu

                                                Ljudmilla Dolgova

1995.a. organiseeriti,  nüüd juba Sinimäe raamatukogu ruumes, lastemängutuba, kus lapsi kantseldasid Anu Vau ja Helgi Kärsten. Esimese tööaasta kulud  (9,8 tuhat krooni) võttis enda kanda Vaivara Valla Taastamise ja Arengu Fond.

Järgmisel aastal  eraldati lastemängutoale ruumid Sinimäe koolimajas, aasta (?) hiljem remonditi korter Pargi tn.—elumajas.

 

 

Liivi Vassiljeva

August 2006