Sinimäe Põhikool

Vaivara Kihelkonnakooli järeltulija

 

 

Vaivara koolide  ajalugu  on jäädvustatud A.-M-Jõesaare raamatusarja  “Kuni sõda kõik purustas” teises raamatus “Vaivara ja Alutaguse valla koolide ajalugu  1919-1944”.

Vaivara mõisas oli oma lasteaed-kool, asutatud 1860.a., asus Hundinurga külas, õpetajaks vallakirjutaja Luha, siis T.Kasikov.

Vaivara asunduses oli 4-kl. kool, mis asus Pargimäel, endises mõisahäärberis, kus asus ka Vaivara Põllumeeste Selts. 1890 toodi see kool maantee äärde Jaamakülla, endise postijaama asemele ehitatud uude hoonesse.

Vaivara Lastekodu  6-kl. algkool oli  kinnine kool, ainult lastekodu lastele.

Maavolikogu otsusega 23.märtsist 1930 toodi Vaivara  6-kl. Kool üle Vaivara asunduse algkooli hoonesse ja need kaks  liideti üheks kooliks.

Hoone ehitati ümber koolimajaks. Koolijuhatajaks palgati August Martin.

Vaivara 6-kl. kooli viimane koolipäev oli  Vaivara kiriklas 30.jaanuaril 1944.a. Vaivara koolimaja põles maha 30. juulil 1944.a. (Major Mjäsnikov tunnistas A.Martinile, et tema patarei, mis  asus Udrias Papikünkal, alustas 27. juulil koolimaja pihta tulistamist ja alles kolmandal päeval see lõpuks süttis). Koolimaja varemed veeti Sillamäe linna ehitustele, vundament tasandati uue maantee alla.

 Peale sõda kandis Vaivara kooli nime Sillamäe-Sõtke teeristil asuvas Reinu majas

tegutsenud 7-kl. algkool. Selle kooli tegutsemisaeg on praegu valge laik käesolevas kirjutises.

Vaivara asundus kadus maakaardilt ja maakoht sai uue nime Sinimäe.

Esimene sõjajärgne koolipäev Sinimäel saabus 1. septembril 1952.a. Illukalt toodud talumajas, kohandatud klassitoas. Kool tegutses Vaivara 7-kl. kooli filiaalina, seal said õpetust 2, vene õppekeelega,  16. lapsest koosnevat klassikomplekti.

Esimeseks õpetajaks oli Maria Timuška (Gratšova), kes töötas Sinimäe koolis kuni pensionile minekuni.

 

1953/54 õppeaastal nimetati kool Sinimäe algkooliks, juhatajaks Maria Gratšova.

1954/55 õppeaastal avati ka eesti õppekeelega klassikomplektid. Ruumipuudusel eraldati eesti koolile klassituba uues 4-korterilises kivimajas.(Pargi Roheline 33 ?)

Vene kool sai juurde uue õpetaja – Olga Kramina, kes töötas Sinimäel 1954-1959.a.

Eesti kooli juhatajaks määrati Vally Kaljurand, lapsepuhkuse ajal asendas teda Maria Aarendi, kes  töötas Sinimäel kuni 1957.a.

1956/57 oli koolis juba 78 õpilast

1957/58 komplekteeriti ka 5 ja 6 klass, kool sai nimeks Sinimäe 7-aastane Kool.

Eesti kooli tulid uued õpetajad:

            Helga Kallas                            direktor 1957/58

                                                            töötas hiljem õpetajana 1959-1973 (suri 1989)

            Valve Lepik (Tohter)              õppealajuhataja 1957-59, õpetajana kuni 1975

            Tiiu Tiigimäe

1958- 1961 oli Sinimäe 7-a.Kooli direktoriks Emilie Laev

1959/60 õ-a. oli õppealajuhatajaks Jaan Vassar

1959/60 õ-a. tuli juurde uusi õpetajaid: Maimu Mägi, Aino Pressi, Elsa Tattari, Ilmar Kallas, Valter Vallas, Natalie Vinokurova, Maria Komarova..

 

1958.a. sügiseks  valmis uues  koolimajas       osa  klassiruume, õppetöö algas esimesel korrusel ja kahes vahetuses. Uues koolimajas on 4653 m2  kasulikku pinda ja mõeldud 400. õpilasele. 1968.a. valmis ka juurdeehitis, kus  asuvad õppekabinetid ja avar söökla, täienes ka õpetajate kaader.

 Alates 1961. õppeaastast on koolil nimeks Sinimäe 8-kl. Kool. Nimevahetus tõi kaasa ka uusi õpetajaid:

            Zinaida Vassiljeva                               Nikolai Vinogradov

            Aleksander Murašov                           Zinaida Murašova

Aleksander Miilits                               Maie Vask (Ivanainen)

Ester Võhmar (Vallas)                        Vendela Siirak (Mesi)

Zinaida Miilits                                     Sirje Saul

Õpilasi oli juba üle 200.

 1975.a. eesti kool suleti. Sinimäelt lahkusid eesti spetsialistid ja õpetajad, viies kaasa oma lapsed- eesti õpilased.  Äramineku põhjustas Sinimäe sovhoosi liitmine Narva sovhoosiga. Uus suurmajand ei vajanud eestikeelseid spetsialiste.

 

19….. kannab meie kool Sinimäe 9-kl. kooli nime, 19… aastast aga Sinimäe Põhikool

 

1990 taasavati eesti kool. Tulid uued õpetajad:

            Kaie Käär                    1990

            Anu Vau                     1993

            Kai Kiiver                   1996   õppealajuhataja (meie õpetaja Laur)lahkus 2001

            Evald Teetlok              1996    direktor kuni 2000, õppealajuhataja 2001-2005

                                                            direktor 2005-

            Tiina Puusalu               1997    kuni 2000 õpetaja, 2001-2005 direktor

            Marianne Laineste       1992

            Galina Tšibina             1994

            Natalie Golubtsova     1994

            Ljudmilla Dmitrieva    1986

            Tamara Krõlova          1995

            Tamara Beznossenko  1987

 

Uue direktori ja uute õpetajate juhendamisel ja osavõtul tehti1996-97 .a. koolis euroremont: silma ja südant rõõmustavad maitsekalt kujundatud saal ja õppekabinetid, mugav õpetajatetuba, raamatukogu, arvutiklass, sööklaruum  mugava mööbli ja viisakate lauanõudega. Kuna kultuurimajal puuduvad ruumid, siis korraldatakse kõik suuremad üritused kooli saalis või sööklas.

 

Kuuekümnendatel aastatel oli kooli kultuurielu  eestvedajaks Valter Vallas. Tema juhtimisel rajati selline kooliaed, mida käidi mujalt imetlemas. Tema  koos õpilastega istutas  ümber kooli ja staadioni kuuseheki. Foto- ja kunstiring töötas V.Vallase  käe all, tema kujundas  1959-1967 .a. seinalehte “Meie Kool”, juhatas kooli puhkpilli-orkestrit ja instrumentaalansamblit, käidi  isegi Eesti Raadios esinemas.

 

 

 

Ükski kool ei saa läbi ilma koolitädi ja majandusmeheta. Sinimäe koolis on neid tegevusaastate jooksul  olnud üle kolmekümne. Avaldagem siin kõige staažikamad (2006.a.seisuga ).

Majandusjuhataja        Ilmar Kallas                1964 -1993

Kokk                           Jekaterina Vilman       1964-1992

                                    Natalie Krivets            1993-

                                    Vaike Kutsko              1992-

Internaadi kasvataja    Silje Jelizaveta Vangonen       1972-1990

Raamatupidaja ja

            ka kasvataja     Jekaterina Andrianova            1961-1983

 

Koristaja                      Alma Papagoi                          1965-1976

                                    Olga Tolli                                1987-1995

                                    Maria Rättel                            1969-1976

 

Garderoobis                Tatjana Borissenko                  1994-

                                    Valentina Vjäizja                    1996-

 

Ülejäänutel on teenistusaja pikkuseks olnud aasta või paar, mõnel kolm või neli.

 

Üritan kirjapandule lisada  direktorite, õppealajuhatajate ja staažikamate õpetajate nimekirja.

 

Loodan, et õpetajate hulgas leidub keegi, kes üritab kunagi  kokku panna põhjalikuma ülevaate. Panin kirja selle vähese, mida olen aastate jooksul jõudnud üles märkida või dokumentidest  ja fotodelt avastada.

 

 

Liivi Vassiljeva

August 2006