Sinimäe kooli direktorid

 

 

Maria Gratðova (Timuðka)                  1952-1958 vene kool

Vally Kaljurand*                                1954-1955 eesti kool

            Maria Aarendi                                     1955-1957 eesti kool

            Helga Kallas    **                                1957-1958 eesti kool

            Emilie Laev                                         1958-1961 mõlemad koolid koos

            Natalie Vinokurova     *                      1961-1967

            Aleksander Miilits       *                      1967-1978

            Aleksander Muraðov   *                      1979-1984

            Galina Lebedeva                                 1985-1996

            Evald Teetlok                                      1996-2000

            Tiina Puusalu                                       2000-2005

            Evald Teetlok                                      2005-

 

 

 

 

Õppealajuhatajad:

 

            Valve  Lepik (Tohter)                         1957-1958

            Jaan Vassar                                         1957-1961

            Zinaida Vassiljeva       *                      1961-1971

            Nadeþda Tasku                                   1971-1996

            Kai Kiiver                                           1996-2001

            Evald Teetlok                                      2001-2005

 

 

Õpetajate- või hingedepäeval meelespidamiseks

 Viimne puhkepaik on Vaivara kalmistul  *, Sininõmme kalmistul **

 

 

 

 

Liivi Vassiljeva

August 2006