Sinimäe sovhoos

 

 

Moodustati  1949.a. ( alus: NSVL Ministrite Nõukogu korraldus nr. 17-999  12. novembrist 1949) kohaliku abimajandi baasil. Sovhoosi keskuseks  ehitati  endise Vaivara asunduse keskus. Nii tekkis  meie kaardile Sinimäe alevik.

Esimene sovhoosikontor asus Põrguhauamäe idanõlvale ehitatud puumajas. Samas majas elas ka Sinimäe sovhoosi esimene  direktor – Pavel Ignatjev, hiljem elas selles majas Issak Mogelaineni  ja Eduard Otsingu perekond.

Hiljem koliti  sovhoosikontor Rohelisel  tn.37  asuvasse  4-korterilisse          kivimajja .

 

Elati ajutistes barakkides. Esimesed sõjajärgsed elumajad toodi Sinimäele Illukalt. Õiguse selleks andis Jõhvi TSN TK 17.juuli 1950.a. otsus  “Kulaklike majapidamiste hoonete määramine sovhoosidele äravedamiseks”. Sinimäe sovhoosile oli määratud kolm maja, mis  varem olid kuulunud järgmistele omanikele:

Albert Rebin - elumaja ja kõrvalhooned  , hinnatud   maksumusega 14740 rbl.,

Marta Mägi   - elumaja ja kõrvalhooned,   hinnatud   maksumusega   5090 rbl.,

Marta Tehvo – elumaja ja ait,                     hinnatud   maksumusega   6510 rbl.

Majad ehitati üles piki praegust Mäealune tänavat (tänaseks alles Vinkleri maja)

Ka Vaivara ja Auvere sovhoos said  igaüks 3 maja .

 

Esimesel aastal külvati 40 ha talivilja, maad oli kokku 1017 ha, sellest haritav maa 168 ha. Majandis oli 39 töötajat. Aasta lõpuks oli juba 56 lüpsilehma, 51 noorveist, 50 siga,51 hobust ja 4 ratastraktorit “Universal”. Need arvud on pärit 1949.a. aastaaruandest.

Järgmiste aastate põhilised näitajad toon ära tabeli kujul viisaastakute lõikes. (Andmed on tõepärased, valitud vastavate aastate aastaaruannetest , kahju, et ei osanud siis arhiivi säilikute numbreid juurde lisada).

 

ENSV Sovhooside Ministeeriumi käskkirjaga nr.330 30.oktoobrist 1952 liidetakse Sinimäe sovhoosiga  Vaivara sovhoos (rahvasuus Üleraudtee Vaivara).

Toon siin ära üleandmis-vastuvõtukomisjoni koosseisu, sest see nimistu annab teada majandite spetsialistide nimed:

Sinimäe sovhoosi  direktor                 Pavel Ignatjev

                            zootehnik                Valentina Pogorelova

          vanemraamatupidaja                 Voldemar Janter

               vanemmehhaanik                 Ivan Rozin

                           agronoom                 Niina Nemõtšina

                           laohoidja                  Afanassi  Kalantšikajev

               osakonnajuhataja                  Nikolai Voronov

Vaivara sovhoosi direktor                 Oskar Aas

              pearaamatupidaja                  Marta Laanepuu

                           laohoidja                  Eduard Reino

     loomakasvatusbrigadir                   Agnes Langebraun

                                    sepp                 August Triet

 

 

 

 

 

 

Akti järgi tuli Sinimäe sovhoosile üle:

                        36 töötajat                                           447,8 ha metsa

                        61 ha põllumaad                                  104,0 ha muud maad

                        95,1 ha kesa                                           21  talu

                      381,5 ha aasad

                      258,0 ha looduslikku heinamaad

 

31. märtsil 1953.a. annab Pavel Ignatjev Sinimäe sovhoosi juhtimise üle uuele direktorile, kelleks määrati August Lambakahar (08.03.1900- 23.05.1976)

Vaivara sovhoosi aktis märgitud kaadrile on juurde lisada Sinimäe uus agronoom Hans Tamm ja põllubrigadir Ivan Poljakov, teised on samad.

Uuel direktoril oli töö alustamiseks :

Põllumaad    379,1 ha                                     karjamaad   511,9 ha

Muu maa      107,8 ha                                     aasad           987,3 ha

Metsa           970,7 ha                                     talud              24

Külvid:   rukis  50 ha, mitmeaastane hein 138,7 ha

Töölisi 77, teenistujaid 15.

 

Viiekümnendatel aastatel liideti Sinimäe sovhoosiga järgmised majandid:

1956.a. Auvere sovhoos

1958.a. Külvaja kolhoos (endised Põhjala, Punane Päite ja Kungla)

1959.a.            Lembitu kolhoos (Perjatsis)

 

1958.a. kanti Sinimäe sovhoos tõuveisekasvatussovhooside nimekirja, seoses sellega ENSV Sovhooside Ministeeriumi alluvusest ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi alluvusse.

Jõhvi arhiivis leidunud hoonete ja ehituste ekpluatatsiooni andmise aktide põhjal koostasin   Sinimäe sovhoosi ehitiste ja hoonete nimekirja.

1954 .a. ehitati kolm monteeritavat elumaja (Rohelise tn.  nn.soomemajad, tänaseks  

            kivivooderdisega ja erastatud)

 

1955.a. puumaja nn. punane maja, asus Uus 6 ja Pargi tn. majade vahekohas (lammutatud), selles majas elas sovhoosi direktor A.  Lambakahar, peazootehnik V.Pogorelova,  pearaamatupidaja L.Illimson , sepp Sergei Matvejev, Elvi Lattu-Everd oma vanematega.

1955.a. Kahekorruseline 4-kort. kivimaja- Roheline tn.37                                         Sigala, Kontorihoone (tänaseks vallamaja), karjalaut

 

1957.a. Vasikalaut 200-le loomale

            Elumaja Auveres (erastatud 2004)

            4-korteriline kivimaja  Roheline tn12

 

1958.a. 4-korteriline kivimaja Roheline 14

            Sinimäe koolimaja 280. Õpilasele, 1294,1 m2, juurdeehitus 1968.a.

 

 

 

1959.a. 4-korteriline kivimaja Pargi 2

            Sinimäe saun 24 kohaline, lammutati 2003

            8-korteriline elamu, Aia 1

 

 

1960.a. Kasvuhooned 1800 m2, tänaseks lammutatud,

            Sinimäe lasteaed (25 kohta), 1992.a-st raamatukogu,

            Hobusetall (40 peale) Pargimäe idanõlva alla,

            8.korteriline elamu Pargi tn. (tänaseks lammutatud),

            Tehti 59 ha-l maaparandust

            Ehitati 6 kv kõrgepingeliin ja alajaamad, anti üle Rakvere Võrgurajooni bilanssi

 

1964.a. 24.korteriline elamu (Aia 3)

 

1965.a. 32-korteriline elamu (Uus 2)

 

Narva sovhoosi osakonnaks olemise päevil lisandusid 1980.a. kaks 18.korterilist elumaja Uus 4 ja 6, ning Pargi 3 ja 5. Neile lisaks suurfarm, viljakuivati, kaarhall.

 

Kauplus ja söökla ehitati sovhoosi poolt, aga anti üle Jõhvi Tarbijate Kooperatiivi bilanssi, tänaseks on söökla ruumides erakauplus ja kaupluse osa ootab kasutuselevõttu.

 

Siin nimekirjas ei ole kõiki  objekte .Peale ülalmainitute on praegugi veel olemas autogaraaž-töökoda, puumaja-söökla  tiigi ääres, Mäealuse kaks soomemaja, kaks soomemaja Uue tn vastas. 4.korterilisi kivimaju on olemas 7, aktide järgi ainult 4.

Ehitamist finantseeriti mitmest allikast, ühed majandi omavahenditest, teised riiklikust kapitaalehituse eelarvest. Arvatavasti olid ka aktid arhiveeritud eri fondis.

 

Sovhoosi eksisteerimise algaastail oli elamispinna nappus nii suur, et osa karjatalitajaid elas  farmi abiruumides, näiteks  Akulina Vallik, Alviine Look, Ida Saar, August Krautmaa, Jaska Polkovnik, nii kutsuti teda poja järgi, kes oli katselendur.

 

 

Viimane Sinimäe sovhoosi direktor Johannes Tamm  kogus mälestusi ja fotosid, et avaldada sovhoosi ajalugu kajastav raamat, kuid tema aeg siin maapeal sai enne raamatu kokkuseadmist täis. Olime kirjavahetuses ja  täiendasin tema andmeid oma mälestustega ja tänu J.Tamme  elukaaslase austusele meie töö vastu, saatis viimane minu poolt kogutud andmed mulle tagasi.

Avaldan siin meie poolt kokkupandud nimekirja sovhoosi spetsialistidest ja töötajatest aastatel 1949-1971:

 

Sovhoosi direktorid:

                        Pavel Ignatjev

                        August Lambakahar

Aleksander Vink

                        Johannes Tamm

 

Direktori asetäitja: peaagronoom Hans Tamm

 

Direktori asetäitja majanduse alal – Väino Toivokainen

 

Parteorganisatsiooni sekretärid:                      Komsomolisekretärid:

                        Ivan Metus                                          Galina Reiskaja

                        Mihhail Sarapulov                               Aino Saarepuu

                        ………..Kübar

                        Grigori Renzin                       Ametiühingu esimehed:

                        Jaan Pihlak                                          Mihhail Sarapulov

                        Ilmar Västrik                                       Nadežda Peresõptšenko

                        Madis Sarap                                        Lembit Pahla

                                                                                    Johannes Kaljurand

Sekretär-masinkirjutajad:

                       

                        Aleksei Andrianov (hiljem traktorist)

                        Liivi Vassiljeva  (1.IV.1956-september 1956)

                        Valentina Orlova (Andrejeva)

Kaadrite inspektorid:                                      Pea- ja vanemraamatupidajad:

                        Helju Merivoo                                     Voldemar Janter                     

                        Helmi Lambakahar                              Linda Illimson

                        Õie Sarap

Komendant-pasportist:                                   Pearaamatupidaja asetäitjad:

                        Juta Niglas (Viikov)                            Natalie Lille

                        Mihhail Tolnõkin                                 Antonina Buhtalkina

                                                                       

Kassapidajad:

Majandusülemad:                               

Ludmilla Piik

                        Enn Asmer                                          Liila Raudsoo

                        Isak Mogelainen                                  Matrjona Pahla

                                                                                    Eha Tamm

                                                                                    Leoniida Arusoo

                                                                                    Galina ( tuli Krimmist)

 

 

 

 

Raamatupidajad:

                        Jevdokia Smirnova                              Liivi Vassiljeva (1957-1971)

                        Matilda Visnap                                   Hilja Tartlan

                        Elsa Sooden                                        Agnes Langebraun

                        Nikolai Solopiitšenko                          Anna Grišina

                        Anna Semeikina                                  Helle Kallaste

                        Nadja Popova                                     Helga Siimon

                        Jekaterina Smolina                              Maie Pool

                        Jekaterina Andrianova                        Minie Pilvar

                        Johanna Virunurm

 

Peaökonomistid, normeerijad:

                        Boris Lipkin                                        Arvo Härm

                        Ljuba Družinina                                  Heino Uibo

                        Lidia Novikova                                   Mihhail Tulupov

 

Noorem teenindav personal: kontori koristajad-kütjad

                        Natalie Illimson                                   Liidia Mogelainen

 

 

 

Peaagronoomid:                                              Seemnekasvatusagronoom:

                        Niina Nemõtšina                                 Hans Tamm

                        Hans Tamm

                        Jaan Sild

 

 

Köögiviljakasvatusagronoomid:

                        Mare Teder (Suokas )

                        Vilme Halliste (direktor A.Vinkˇi elukaaslane)

                        Aino Saarepuu

                        Leili Västrik

 

 

Köögiviljakasvatuse brigadirid:

                        Tamara Kondrat

                        Ilse Valgre

                        Maie Reest

                        Leida Kaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peazootehnikud:                                                         Zootehnik-selektsionäärid:

                        Valentina Pogorelova                                      Varvara Päiel

                        Jüri Reitov

                        Mallo Uibo

Kunstliku seemenduse tehnikud:

                        Linda Moormaa

                        Andres Päiel

Peaveterinaararstid:                                                     Veterinaarvelskrid:

                        ………Nedakovski                                         Leonid Jerjomenko

                        Johannes Tamm (1954-58)                  Vet. sanitarid:

                        Tyyne Tammi      (1958-65)                            Hilda Volmer             

                        Siiri Toomik        1965-1971)                          Aleksandra Jerjomenko

Peainsener-mehhaanikud:

                        Eduard Otsing                                                            Albert Kärgits

                        Anatoli Malõhhin                                            …………………

                        Madis Matt                                                     Henn Saul

                        Andrei Rešetnjak

Ehitusinsenerid:                                                          Töödejuhatajad:

                        Pavel Sedov                                                    Kalju Rautso

                        Ivar Veiram                                                     Andres Päiel

                        Rein Raudsoo                                                 Valter Roosfeld

Metsaülemad:                                                               Metsavahid:

                        ……..Vaher

……………...                                                 Juhan Tark

                                                                                                Valve Tropp

                        Milvi Rebbase (raamatupidaja)                       Aigar Vallisaar                                                                                                            Raivo Vallisaar

                                                                                                Peeter Viilup

Sovhoosi metsatehnik:

                        Jaan Kallaste

 

Sovhoosi osakondade juhatajad:

                        Keskuse osakond        -           Ivan Poljakov

                                                                        Evald Liitmäe

Vaivara osakond         -                      

Karl Narrits

                        Auvere osakond          -           Albert Kuusmaa

                                                                        Aleksander Ilves

                        Külvaja osakond         -           Jaan Sild

                                                                       

Põllundusbrigadirid:

                        Keskuse osakond        -           Ivan Poljakov

                                                                        Laine Saarma

                                                                        Illar Orav

                                                                        Rein Moormaa

                                                                        Aleksander Netsel      

                        Vaivara osakond         -           Tatjana Grišina

                        Auvere osakond          -           Roman Raudvere

                        Külvaja osakond         -           Arend Puu

 

 

 

Loomakasvatusbrigadirid:

                        Keskuse osakond        lüpsikarjabrigaad         Liidia Mäll (Vallimäe)                                                                                     Helmi Müürsepp

                                                                               

noorkarjabrigaad         Helmi Poljakova                                                          Aime Tamm

 

                                                                                sigalabrigaad               Johannes Tartes

                                                                                                Jüri Vau

                                                                                                Nikolai Nuude

 

                        Vaivara osakond         lüpsikarjabrigaad         Mart Vender

                                                                                                Lehte Pihlak

                       

Auvere osakond          lüpsikarjabrigaad         Marta Maalma (Simpson)

                                                                                                Ludmilla Kuusmaa

                                                            sigalabrigaad               Ivan Poljakov

                       

Külvaja osakond         lüpsikarjabrigaad         Helve Saul

                                                                                                Aino Süda

 

                                                            Sigalabrigaad              ……………………..

 

 

 

 

 

Laopidajad:

                       

Keskuse osakond        keskladu                      Afanassi Kalantšakajev

                                                                                                Eduard Reino 

                                                                                                Aleksander Säkki

                                                            tagavaraosade ladu     Semjon Säkki

                                                           

                                                            kütte- ja määrde-         ………Kängsepp

                                                            ainete ladu                   Klara Kolatsk

                                                                                                Leonida Arusoo (Kärgits)

                                                                                                Laine Poljakova

                                                                                                Leie Saul Külvajas

                                                           

Loomasöödalaod        Aleksei Skorobogatov

                                                                                                Johannes Vau

                                                                                                Jekaterina Pozdnjakova

                                                                                                Pauk, Jakob (Vaivara)

                                                                                                Ivan Tattari

 

 

 

 

 

 

 

Peaenergeetikud: -

Elektrikud:

                        Kaljo Volmer 

                        Leonard Kolatsk

 

 

Tehnikaremonditöökoda:

                        Juhataja                       Nikolai Ivanainen

                        Automehhaanik           Boris Prohhorov

                                                            Oskar Papagoi

                                                            Enn Saul

                        Autoelektrik                Viktor Brutsõn

                                                            Lembit Pahla

                        Treialid                        Eduard Otsing           

                                                            Semjon Säkki

                       

 

Sepad                          Karla Koor                 

                                                            Sergei Matvejev

                                                            Vladimir Kodeikin

                                                            Aleksander Vassiljev

                                                            Ivan Ponomarenko  Auveres

                                                            Evald Kanask  Vaivaras

                                                            Valentin Velba  Külvajas

                        Keevitajad:                              Leonard Look

                        Autoremondilukksepp                        …..Kuvajev

                        Tehnilise hoolde meister         Vjätšeslav Šišov

Farmimehhaanik                      Olev Meldre

 

Sovhoosi töölised:

                       

Keskuse osakond: 

  

 Põllutöölised

                                    Jekaterina Mogelainen                        Aleksander Mustonen

                                    Aksenja Astahhova                             Anna Koltõgina

                                    Julia Volontševitš                                Nadežda Kurakulova

                                    Amalie Hein                                        Jelizaveta Saar

                                    Domna Kodeikina (Deli)                    Jekaterina Lukina

                                    Olga Ivanova                                      Ivan Väise                                                       Johannes Attik                                        Emmi Tagapere (Lattu)

                                    Nikolai Smirnov                                  Zoja Mõšelova

                                    Leonard Mesi                                      Galina Averina

                                    Jevgenia Subotkievitš

                                                           

 

 

 

 

Köögiviljakasvatajad

                                    Jekaterina Look                                   Elviira Hokkonen

                                    Eesi Toots                                           Elsa Salmus

                                    Alma Vinkler                                      Pelageja Svetlorussova

                                    Konstantin Strutško                            Maria Strutško

                                    Jekaterina Smirnova                            Zinaida Lints

                                    Niina Kotšemasova                             Silja-Jelizaveta Vangonen

                                    Jekaterina Deli

                                                            Seakasvatusbrigaadi töölised:

                                    Amalie Mogelainen                             Maria Sjügijainen

                                    Hilma Suokas                                      Maria Dolgova           

                                    Serafima Malova                                 Natalie Martšenko

                                    Alviine Look                                       Natalie Ozerova

                                    Maria Dmitrieva                                  Aurelie Külaots

                                    Vassili Beznossenko

                                                           

 

Lüpsjad:

                                    Ludmilla Look                                    Helga Siimon

                                    Jaan Veiert                                          Meeri Metsatalu

                                    Jelena Nikolajenko                              Anna Knõšenko

                                    Jelena Pavljuštšik                                Rosette Vähk

                                    Frieda Mesi                                         Leida Aia

                                    Imbi Tammi                                         Aino Toom

                                    Olga Mustonen                                   Kalju Toom

                                    Ludmilla Gedz                                    Saima Väära

                                    Liila Kiisk                                           Maria Jakovleva

                                    Jekaterina Kubri                                  Leida Sumnikova

                                    Valentina Tšagina                               Liisa Izotova

                                    Linda Skorobogatova                         Agnes Stasjutšonok

                                    Eva Tammi                                          A. Trojanovskaja

                                    Olga Puronen                                      Zoja Vassiljeva

                                    Aino Viholainen                                  Anna Beznossenko

                                    Niina Ivanova

                                                            Laudamehed, karjused:

                                    Ivan Nippolainen                                Nikolai Pozdnjakov

                                    Jossif Gedz                                         Nikolai Pavljuštšik

                                    Danel Illimson                                     Juhan Mogelainen

                                    Jegor Sevrikov

                                                            Vasikatalitajad:

                                    Maria Tamm (Lambakahar)                 Alviine Lehter

                                                            Tallimehed:

                                    Leo Schmidt                                       Aleksander Mustonen

                                    Ivan (Jaan)Saar

                                                            Laborandid:

                                    Leida Aru

 

                       

 

 

Vaivara osakond      

                                                            Lüpsjad:

                                    Linda Mikk                             Armilde Kraavik

                                    Jadviga Kisselevitš                  Tatjana Hudjakova

                                    Aleksandra Tšikova                Olga Punder

                                                            Laudamehed, karjased:

                                    Pjotr Hudjakov                       Nikolai Antonenko

                                    Pjotr Tšikov

 

                                                            Põllutöölised:

                                    Ella Viita                                 Linda Siren

                                    Maria Gutman                         Aleksandra Tjuritševa

                                    Rosiine Mesi(Uustalu)

 

                       

 

 

Auvere osakond       

                                                            Lüpsjad, karjatalitajad:

                                    Niina Jõgi                                Natalie Ivanenko

                                    Olga šilova                              Maria Mänd

                                    Aino Pokkinen                        Tatjana Karasjova

                                    Angelina Karandašova

                                                           

Laudamehed, karjased:

                                    Mihhail Šilov                           Vladimir Pavlov

                                    Konstantin Kuznetsov                        Pjotr Protasov

                                                           

 

Vasikatalitajad:

                                    Ludmilla Ponomarenko                                   Anna Kuznetsova

                                                           

Seatalitajad:

                                    Zinaida Fjodorova                              Jevgenia Baumina

                                    Eleonora Karlovitš

                                                           

Põllutöölised:

                                    Maria Volkova                                    Fjodor Kulešov

                                    A. Hokkonen                                      S.Karandašov

                                    Nikolai Vorobjov                                Mihhail Orlov 

                                    Gavril Orlov

                       

Külvaja osakond      

                                                            Lüpsjad-karjatalitajad:

                                    Ella Rajasaar                           Elsa Rant

                                    Hilda Saul                               Malle Melts

                                    Helene Murulaid                     Olga Orponen

                                                           

Laudamehed, karjakud:

                                    Juhan Ernest

Sovhoosi ehitusbrigaadi töölised:

                                    Aleksei Kitsemägi                               Sulev Aia

                                    Vladimir Malov                                   Aleksei Fjodorov

                                    Arvi Aljula                                          Ilmar Kallas

                                    Herbert Timuska                                 Arnold  Tolli

                                    Andrei Vangonen                               Voldemar Vilhein

                                    Ivan Vassiljev                                     Isak Mogelainen

                                    Valter Roosfeld                                  Voldemar Look

                                    Kalev Kalda                                        Moisei Puronen

                                    Paul Lippo                                           Johannes Jõgisoo

                                    Aleksander Pilvar                                Peeter Tihomirov

                                    Aleksander Lehter                              Aleksander Sjügijainen                                   Heinrich Alteberg(mesinik)                   Gustav Vinkler

                                    Rudolf Illimson                                   Anatoli Tšagin

Elamu-kommunaaltöötajad:

                                                            Katlakütjad

                                    Kalju Sermat                                       Lembit Nigul

                                    Aleksei Skorobogatov                         Antonina Žegalova

                                   

Saunakütjad

                                    Valve Kalda                                        Õie Kallaste    Mehhanisaatorid:

Autojuhid:

                                    Richard Kangur                                  Arnold Kutsar

                                    Johannes Kaljurand                             Olev Siren

                                    Viktor Vassiljev                                  Viktor Nippolainen

                                    Kalev Uustalu                                     Peeter Siren

                                    Oskar Papagoi                                     Leo Kärgets

                                    Anatoli Poljakov                                 Anatoli Pumalainen

                                    Jüri Jõgisoo                                         Filip Soitu

                                    Pavel Pastjev                                       Elmar Vinkler

                                    Viktor Sjügijainen                               Ivan (Juhan) Saar

                                    Eduard Strutško                                  Ivan Andrejev

                                    Valeri Kondrat                                    Pjotr Poljakov

                                    Aleksander Kotšemasov                     Märt Kaasik

 

Traktoristid:

                                    Kalju Kalda                                         Ivan Ivanov

                                    Viktor Stasjutšonok                            Lembit Pahla

                                    Heino Libene                                      Aleksei Andrianov

                                    Viktor Rättel                                       Nikolai Viholainen

                                    Aleksander Susi                                  Evert Hokkonen

                                    Eero Puronen                                      Arvi Tolli

                                    Eduard Vilman                                   Eduard Tamm (Külvaja)

                                    Liidia Korb (Auvere)                          Alesander Korb (Auvere)

                                    Juhan Suimets (Vaivara)                     Jevgeni Külaots

                                    Kalju Abel                                           Raivo Vallisaar

                                    Eduard Suokas                                    Grigori Averin

                                    Kalju Kaev (Külvaja)                          Viktor Konnov

                                    Eero Puronen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järgmised Sinimäe sovhoosi töötajad pälvisid autasu:

           

 

 

Aurelie Külaots  - Sotsialistliku töö kangelane +Tööpunalipu ja Lenini orden                                        ja Kuldtäht (väljateenitud Udeva sovhoosis)

           

Helga Siimon     - Lenini orden

           

Amalie Mogelainen – orden “Töövapruse eest”

 

Elviira Hokkonen -      NSVL Rahvamajanduse saavutuste Näituse pronksmedal    

Jekaterina Look -        sama autasu

 

 

Jekaterina Mogelainen – medal Eeskujuliku töö eest, Töövapruse eest

 

 

Johannes Tamm -  orden “Austuse märk”

 

 

Medaliga 100 aastat V.I. Lenini sünnist autasustati 31 inimest,( nimekiri arhiivis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liivi Vassiljeva

50 aasta tagused meenutused

kogutud alates 1987.a. välja trükitud august 2006                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mälestusi Sinimäe sovhoosi päevilt

 

 

Majandite liitmised, selle tagajärjed Sinimäe alevikule ja elanikele

                                   

Majandite liitmise tagajärjel kadusid keskuste nimekirjast Vaivara, Auvere  ja

Laagna. Seal ei ole tänaseks pea-aegu mitte midagi säilinud. Ometi olid  seal farmid, kauplused, klubid, koolid ja elumajad.

Sinimäe sovhoosi liitmise järel Narva sovhoosiga ( veebruar 1971) algas ka

selle keskuse kultuurielu allakäik. Sinimäelt lahkusid eestikeelsed  ja -meelsed

spetsialistid, sest Narva sovhoosis neid ei vajatud. Paari aasta pärast suleti ka

Eesti kool.

Sinimäelt viidi uude keskusse kõik parem ja hinnalisem.

1969.a. tähistas Sinimäe sovhoos majandi 20.juubelit.  Juubeliks remonditi

kontorihoone. Telliti ilusad lakitud vineerist ja mõnusate käepidemetega uksed.

Need uksed olid esimesed asjad, mis ühendamise järel maha võeti ja Olginosse

viidi, kahjuks nad ei sobinud  sealsele kontorihoonele ja  nad jõudsid  Sini-

mäele tagasi. Ustele järgnesid kirjutuslauad, kalkulaatorid.

Tegelikult oli ka väike ninanips saamahimulistele:

Sovhoos ostis Sillamäe ülemustelt kasutatud musta limusiini, vist ZIM  oli

selle  mark, unistuste auto 1970-ndatel. Meie direktoril õnnestus see auto,

mõni päev enne sovhoosi üleandmist, omale osta. Põllumajandusvalitsus

andis selleks loa ja see auto oli nagu lohutustasu ametita jäänud mehele.

Oi,  kui pikaks venisid Narva ülemuste näod, kui avastasid, et autot ei olegi

üleandmisaktis.

 

Ühendamise tagajärjel vahetas elanikkonda ka “Estonskaja ulitsa”( nii nimeta-

vad venelased tänaseni individuaalmajade rajooni), sest seal elanud eesti

perekonnad lahkusid(Nuude, Volmer, Kärgits ja nende juures korteris olnud                

kooliõpetajad), kuna  eesti spetsialiste ei vajatud, eestikeelsed klassi-

komplektid suleti  ja lasteaed venestus. Nimetatud tegurid mõjutasid paar-

kümmend aastat, eesti noorte tagasitulekut oma kodukohta.

Need 20 aastat oli tõeline kohaliku eestlase ahistamise periood:

Puudus eesti kool, lasteaed, kultuuriüritused olid kõik

vene keeles, asjaajamine ametiasutustes oli venekeelne, eriti  raske oli siinse-

tel vanaemadel-isadel, neilt võeti ära rõõm oma lapselapsi hoida ja hellitada,

sest lapsed ei tulnud  pärast õpinguid Sinimäele tagasi, siin ei olnud  neile

tööd.     

 

1970.a. töötulemused lubasid esimest korda, kogu tegevusaja jooksul, maksta

töölistele preemiat. Tehti ilusaid plaane tulevikuks, aga saatus tahtis teisiti,

just nii nagu juhtus.      

 

 

Sinimäe, kui läbisõiduhoov                                                                                                                         

 

            Väga suur osa  1960-70-ndatel Venemaalt Kirde-Eestisse tulnuist on Sinimäelt läbi käinud. Sinimäe sovhoos oli nagu läbisõiduhoov või hüppelaud.

Majandis oli pidevalt puudus lüpsjatest ja karjakutest. Seda teati Sillamäel ja kasutati ära oma sõprade ja sugulaste Eestisse toomisel farmitööliste nime all, sest nendele ametimeestele-, naistele andis sovhoos kutse “propuski”, mille alusel väljastati  piiritsooni elamisluba. Ilma selle dokumendita piiritsooni keegi sissekirjutust ei saanud. Farmitööliseks ei jäädud kauaks, mõni ei saanud lüpsjaametitki selgeks, sest sugulased olid Sillamäel juba prestiižikama koha valmis vaadanud. Sillamäel oli oma hüppelaud – tänavapühkija-kojamees. See amet andis kohe esialgse elamispinna. Sealt aga hüpati oma erialale, hüppajate seas oli meedikuid, raamatu-

pidajaid, insenere, ühe sõnaga mitmesuguste erialade spetsialiste .

Sellise kaadriga tuli toota kvaliteetset piima, tõsta väljalüpsi, saada suuremat juurdekasvu. Tublid olid tolleaegsed karjabrigadirid, kes oskasid ka selle kaadriga vee peale jääda. Arvan, et püsikaadri, tõsiste tööinimeste arvel. Püsikaadri hulgas oli väga palju ingerisoomlasi, kes on väga visad ja töökad inimesed. Omaaegne Sinimäe sovhoosi seafarm püsis selle rahva esindajate ennastsalgava töö najal.

Üks väike vahejuhtum

Tuli kord üks vene pereema kusagilt Kesk-Eestist Sinimäele maad kuulama, sest nende elukohas ei olevat kooli, aga lapsed vaja sügisel kooli saata. Aga Sinimäel ei olnud ega ole ka praegu keskkooli. Kiideti siis meie osakonnajuhatajale, et kus Venemaal on ikka hea, igas külas ka keskkool olemas. Meie mees ei olnud ei pika mõtlemisega  ega ka  suu peale kukkunud ja vastas kohe: “Kallid inimesed, kui olete nii pika maa (Paide või Põlvamaalt) siia ära tulnud, siis sõitke veel 20 km edasi, üle Narva jõe, sealt leiate kõik, mis teile vaja: sobiva töö, algkoolid ja keskkoolid.

Ei küsitud enam ei tööd, ei leiba ega haridust. Kahtlen, kas nad ikka võtsid soovitust kuulda ja jätkasid teekonda üle Narva jõe, vist pöörasid sisemaa poole tagasi.

 

 

 

Liivi Vassiljeva

1997