Sovhoosi 20. Juubel

 

 

Tähistati peoga Sinimäe koolimajas (november 1969)

 

Kavandati konkursi korras rinnamärk, telliti ka ja jagati sovhoosi töötajatele.

 

Staažikaid töötajaid autasustati tänukirja ja preemiaga.

 

Istutati tammeallee uue sissesõidutee äärde (tee rajati 1958-59)

Tammeallee sellepärast, et majandijuht, peaagronoom, teenekad töötajad kandsid perekonnanime Tamm.

Tänaseks on see mälestusmärk Teile:

                        Johannes Tamm

Hans Tamm

Mari  Tamm-Lambakahar

Eha Tamm

Eduard Tamm

 

Plaanis oli istutada  4 rida puid, kaks kummalegi poole teed, ridade vahele asfalteeritud kõnniteed. Istutasid põhiliselt Johannes ja Hans Tamm, abilised ei mõistnud selle töö vajadust. Kahjuks jäi ka tammeistikuid väheseks, istutati teisi liike, selle arvestusega, et vahetatakse need hiljem välja.

Saatus tahtis, et Sinimäe sovhoosist saaks Narva sovhoosi osakond ja Tammede plaan jäigi lõpule viimata.

            Johannes Tamme palvel lugesin 1997 a. need puud üle, alles on 102 ilupuud, tammesid ainult kümmekond, elujõulised neist 5-7 m  kõrgused.

 

 

 

 

 

Liivi Vassiljeva

August 2006