Korteriühistutel on võimalik KREDEX-ist taotleda renoveerimistoetust

Oktoobrikuu alul peeti Sinimäel ja Olginas koosolekuid, kus kõiki oodati kuulama võimalustest, mida pakub Kredex-i nimeline asutus korteriühistutele hoonete renoveerimiseks. Siinkohal tutvustame toetuse saamise põhimõtteid ka  lehelugejatele:

Renoveerimistoetuse eesmärk on motiveerida elanikke rekonstrueerima korterelamuid kompleksselt, et:

Toetus on eelkõige mõeldud KREDEX-i korterelamute renoveerimislaenu (väljastavad Swedbank ja SEB Pank) juurde, et vähendada nõutud omafinantseeringu osakaalu, kuid toetust võib kombineerida ka omavahenditega. Korterelamud, mis on ehitatud enne 1993. aastat, saavad toetust rekonstrueerimistöödele juhul, kui kasutatakse omavahendeid või korterelamu renoveerimislaenu – tavalaenu kasutamisel rekonstrueerimise toetust ei saa.

 NB! Taotlusi võetakse vastu 30. novembrini 2012.

Toetatakse järgmisi korterelamuelamu rekonstrueerimisega seotud kulusid:

Toetust ei eraldata järgmistele tegevustele:

Projekti kogumaksumus peab olema vähemalt 7340 eurot.

Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 35% ulatuses projekti kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise komplekssuse tasemest. Toetust saab taotleda ainult nendele teostamata renoveerimistöödele, mis on energiaauditis soovituslike töödena välja toodud ning mille puhul on järgitud terviklahenduse põhimõtet.

Loodame, et korteriühistu inimestel tekivad mõtted, kuidas oma hoone soojemaks, mõnusamaks ja ilusamaks teha. Vaivara valla korteriühistutel on olemas ka energiauditid, kus soovituslikud tööd kirjas. Lisainformatsiooni saab nii KREDEX-i konsultantidelt  kui ka Vaivara Sinimägede Sihtasutusest telefonil 56474552.

Edu soovides:

Ivika Maidre

Vaivara Sinimägede Sihtasutus