Tutvustus

 

Vaivara Sinimägede Sihtasutus tegutseb selle nime all alates 02. juunist 1994 on Vaivara valla Taastamise ja Arengufondi õigusjärglane. Sihtasutuse põhikirjalisteks  tegevusteks on

rahaliste vahendite sihipärane kogumine ja kasutamine:

1.1.1        valla arengut tagavate projektide rahastamises ja läbiviimises osalemiseks;

1.1.2        toetusteks ettevõtluse käivitamiseks Vaivara vallas;

1.1.3        toetuseks luterliku kultuuri ja eestlasele igiomase elulaadi taastamisele;

1.1.4        toetusteks rahvusliku kultuuripärandi säilitamisele, Vaivara ajaloolise tausta uuringuteks ja ajalooga seonduva materjali koostamiseks, kogumiseks ning säilitamiseks;

1.1.5        toetusteks haridusele;

1.1.6        preemiateks Vaivara valla seisukohalt oluliste saavutuste eest;

1.1.7        informatsiooni vahendamiseks.