Vaivara Sinimägede Sihtasutuse poolt teostatud projektid

 

 

 

1.Projekti nimi: II maailmasõja  Sinimägede lahingupaigas Lastekodumäe heakorrastamine

 

 Projekti eesmärk: Projekti tulemusena on Lastekodumäe nõlv heakorrastatud ja valgustatud., sealhulgas tagati kultuurimälestiste kaitse, restaureerimine ja eksponeerimine.

Lastekodumäel teostati alljärgnevad tööd:

-          Raie

-          Betoonitööd

-          Täitepinnase paigaldus, pinnase teisaldamine suudmealalt

-          Erosiooni ala aluspinnase kindlustamine

-          Erosiooni tõkkematerjali paigaldus

-          Drenaaži paigaldus

-          Istutustööd

-          Korrastamine, piirete ehitus

-          Koristustööd

-         Valgustite paigaldamine

 

Rahastaja: Kaitseministeerium

Projekti kestvus: juuli-november 2008

Projekti maksumus: 2144698.-EEK

Omafinantseering: 144698.-EEK

 

 

2. Projekti nimi: Militaarturismi õppereis Baltimaadesse ja Poolasse

 

Projekti eesmärk: Õppereisi vormis otsiti vastuseid küsimustele kuidas on organiseeritud Vaivara Sinimägede Muuseumile sarnaste  muuseumite väljapanekud ehk kuidas käsitletakse sensitiivseid teemasid nagu okupatsioonid, sõjategevus, väikeriik kahe suurrahva konflikti territooriumina.

Külastati:

-   Eesti Sõjamuuseum Viimsis   www.laidoner.ee

-   Läti okupatsioonimuuseum http://www.occupationmuseum.lv/

-   Läti sõjamuuseum http://www.karamuzejs.lv/

-   Kuramaa kindlusmuuseum http://www.kurzemescietoksnis.viss.lv/

-   Cinevilla www.cinevilla.lv

-   II maailmasõjas langenute  sõjamemoriaal Lestenes

-   Vytautas Suure  sõjamuuseum http://www.muziejai.lt/Kaunas/karo_muziejus.en.htm

-   Wolfsschanze Ketrzynis http://www.wolfsschanze.pl 

Grünwaldi lahinguväli http://grunwald2010.warmia.mazury.pl

 

Rahastaja: LEADER programm

Projekti kestvus: 14.juuli-18.juuli 2010

Projekti maksumus: 66060.-EEK

Omafinantseerimine: 6906.-EEK

 

 

3. Projekti nimi: Eestimaa äärevaldade kokkusaamine Vaivara rahvamaja 100. juubelil

 

Projekti eesmärk: Eestimaa tipuvaldade- Vaivara, Viimsi, Lümanda ja Mõniste inimeste kokkusaamine, et tähistada Vaivara rahvamaja 100 aastapäeva.

Projekti käigus koostati ja  trükiti broshüür Vaivara kultuurielust ja kultuuritegelastest, rahvamaja ajaloo tutvustamiseks stend. Võrgustumiseks  korraldatati töötoad,  leidmaks edasise koostöö viise, meetodeid ja väljundeid.

Kava:

Laupäev 12.06.2010

kell 11.00-13.00 Meenutused Vaivara kultuurielust ja kultuuritegelastest läbi aegade Vaivara rahvamajas.

kell 14.00 -15.00 „Vaivara (Perjatsi) rahvamaja 100“  Vaivara rahvamaja  varemetes

kell 16.00-18.00 Meremängud Utria rannas (halva ilma korral Olgina rahvamajas)

kell 19.00 rongkäik Sinimäe alevikus , lõkke süütamine

kell 19.20 Vaivara, Viimsi, Mõniste ja Lümanda valla esinemised

kell 21.30-01.00 ansambel „Kahevahel“ ja tants

 

Pühapäev 13.06.2010

Kell 9.00-11.00 3 töötuba- Ettevõtlus ja turism, haridus ja noorsootöö, kultuur ja seltsitegevus   Sinimäe Põhikoolis.

Kell 11.-14.00 ringsõit , tutvumine Vaivara valla ettevõtluse, turismi, seltsitegevusega , jne

 

Rahastaja: LEADER programm

Projekti maksumus: 4531,46.-EUR

Omafinantseering:     485,22.-EUR

 

 

4. Projekti nimi: Vaivara piirkonna  turismiturundus trükise ja kodulehekülje kaudu

 

Projekti eesmärk: Projekti tulemusena valmivad piirkonna ajaloo- ja kultuuriväärtusi ning turistile tähtsaid paiku esiletoovad infomaterjalid, selle kaudu turundatakse Vaivara piirkonna turismitooteid-ja teenuseid.

Kodulehel kuvatakse eri keeltes (eesti, vene, inglise) info Vaivara valla vaatamisväärsustest ja  kaardimaterjali, mida on võimalik suurendada-vähendada, nihutada.

Koostatud trükist valmistatakse 2 000 eksemplari neljavärvitrükis, selles on piirkonna kaardid, objektidja turismiteenused. Mitmed objektid on varustatud T-numbri koodiga ja õpetusega T-numbri kasutamiseks.  

 

Rahastaja: LEADER programm

Projekti maksumus: 11350,71.-EUR

Omafinantseering:      1135,07.-EUR

Staatus:realiseerimisel

 

 

5. Projekti nimi: Relvasimulaator sõja-ajaloo teemapargile

 

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on muuseumi atraktiivsuse tõstmine ja klientides huvi tekitamine uuendusliku objekti-relvasimulaatori läbi.

Tegevused on järgmised:

1) Relva soetamine ja  ümberehitus, st akuga laseri ja päästikuanduri  lisamine 
2) Projektori ja  kaamera soetamine ja  ümberehitus ning ühendamine arvutiga
3) Ekraani soetamine ja  paigaldus,

4) Helisüsteemi soetamine ja  paigaldus
5) Arvuti soetamine ja seadistus
6) Simulaatori prorammi loomine
    a) taustapilt ja märklehtede (või muude lastavate objektide) disain
    b) stsenaarium (märkide liikumine jms)
    c) taustapildi liigutamine horisontaalselt
    d) lasu registreerimine, kuuli lend (trajektoori arvutus), tabamuse arvutus, heli ja visuaalsed efektid
    e) tabamuste arvestus
    f) laskmise alguse ja lõpu tegevused

Rahastaja: LEADER programm

Projekti maksumus: 18061,43.-EUR

Omafinantseering:      3612,29.-EUR

 

6. Projekti nimi: Militaarmuuseumite arendajate kohtumised võrgustiku loomise ja tugevdamise eesmärgil

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on militaarmuuseumite arendajate vastastikuse  koostöövõrgustiku loomine ,et ühistegevuse kaudu ära kasutada üksteise tugevaid külgi ja seeläbi üheskoos kvaliteetsemaid uuenduslikke teenuseid ja turundust pakkuda.

 

Projekti käigus kohtuti novembris 2011 SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni  ja 2 Soome muuseumi-Säkyla Talve-ja Jätkusõja Muuseumi http://www.sakylantalvijajatkosotamuseo.fi/ ja Miehikkälä  Salpaliini Muuseumi http://www.salpakeskus.fi/index.php?l=1&path=2,0,0

  esindajatega. ning viidi läbi  töökoosolekud alljärgnevatel teemadel:

·         muuseumiprogrammid ja –pedagoogika rakendamine

·         (militaar)turismprojektide rakendamisest  muuseumides

·         ühistöö ja -turunduse kavandamine, sh Vene, Läti ja Soome suunal

 

Võrgustiku loomise ja tugevdamise kohtumistel osalesid 12 inimest ja  bussijuht. Kaasatud olid muuseumi arendajad ja muuseumit puudutavate otsuste tegijad, Muuseumi Sõprade Klubi liikmed ning turismiga tegelevad ettevõtjad.

 

Rahastaja: LEADER programm

Ajakava: 28.11-02.12.2011

Projekti maksumus:3525.-EUR

Omafinatseering: 705.-EUR

 

7. Projekti nimi: Korterelamutele energiaauditite tellimine

 Projekti eesmärk: korteriühistutele energiaudite ja energiamärgiste tellimise ning Kredexi energiaauditi toetuse taotlemise korraldamine

 

Projektiga selgitati välja valla kortermajad, kus puudus energiaaudit, korraldati ühine hange auditi teostaja leidmiseks ja aidati vormistada taotlused  Kredexisse 50% toetuse saamiseks.  

Projekti käigus valmisid YIT Emico AS poolt energiauditid järgmistele korteriühistutele:

Olgina: KÜ Olgina 5,7,9,10,11,17

Sinimäe: KÜ Uus 4,6; Pargi 3

Kudruküla: KÜ Kudruküla 1,2,4

Vaivara: KÜ Jaama 2, 4

 

Rahastaja: Vaivara Sinimägede Sihtasutus, Kredex

Ajakava:  detsember 2010-juuni 2011

Projekti maksumus: 2748,27.-EUR