VAIVARA VALLA VALIMISKOMISJON

 

O T S U S

 

Sinimäe                                                                                                           29. august 2013 nr.3

 

Valimisliidu registreerimine

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 311 lõikest 6 ning 20.oktoobril 2013 toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega,

 

Vaivara valla valimiskomisjon

 

o t s u s t a b:

 

1.      Registreerida Vaivara Vallavolikogu valimisteks valimisliit nimega Vaivara elanike valimisliit.

 

2.      Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

 

 

 

 

Eret Laht

vallasekretäri ja

valimiskomisjoni esimehe ülesannetes

29.08.2009