VAIVARA VALLA VALIMISKOMISJON

 

O T S U S

 

Sinimäe                                                                                               13. september 2013 nr 5

 

Kandidaatide registreerimine

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse valimise seaduse § 37 lõikest 2, Vabariigi Valimiskomisjoni  07.07.2009 määruse nr. 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel”  § 14 ja § 18 ning võttes aluseks liisuheitmise tulemused ja seoses 20. oktoobril  2013 toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega,

 

Vaivara  valla valimiskomisjon  o t s u s t a b:

 

1. Registreerida kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse nõuete kohaselt registreerimiseks esitatud isikud ning anda kandidaatidele järgmised registreerimisnumbrid:

 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 101 HEIKI LUTS

nr 102 AARE OBJARTEL

nr 103 MARGIT MAKSIMOV

nr 104 MAKSIM ILJIN

nr 105 IRINA KLISHINA

nr 106 ARVO LAUR

nr 107 MARINA PERTSEVA

nr 108 NIKOLAI KRINITSKI

nr 109 OKSANA FROLKOVA

nr 110 HELMUT LARKA

nr 111 ANNE TERNER-BOIKO

nr 112 JÜRI JUUR

nr 113 VJATŠESLAV KÜLAOTS

nr 114 LARISSA STARKOVA

nr 115 RAIM SARV

nr 116 EDUARD KOPPE

nr 117 MEELIS KALJURAND

nr 118 KERSTI OBJARTEL

 

Eesti Keskerakond

nr 119 VEIKKO LUHALAID

nr 120 OLGA TARKANOVSKAJA

nr 121 JÜRI KIIK

nr 122 ANGELINA PÄLLO

nr 123 EVALD TEETLOK

nr 124 ANDRA LEVANDOVSKI

nr 125 HEIKI ROOTS

nr 126 ASTRID ORGULAS

nr 127 ANATOLI GAVŠIN

nr 128 RIINA KOIT

nr 129 VÄINO TUUDER

nr 130 TIIU PIIBE

nr 131 AARE AAS

nr 132 ILME PILDEN

nr 133 MAREK PAHHOMOV

nr 134 JURI SEREBROV

nr 135 JÜRI-LEMBIT TOOTS

nr 136 ALEKSEI FURMINSKI

 

Vaivara elanike valimisliit

nr 137 JEVGENI HOHLOV

nr 138 JELENA OZORNOVA

nr 139 GRIGORI USSOV

nr 140 ANDRIAN ŠVARKOV

nr 141 ANASTASSIA DOROŽKA

nr 142 ARNE PILVAR

nr 143 VIKTOR BESSTŠASTNÕI

nr 144 ARTUR EISTRE

nr 145 IRINA TALALAJEVA

nr 146 NIKOLAI HINTS

 

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 147 TATJANA FATUN

nr 148 PAVEL KAZARITSKI

 

Üksikkandidaat

nr 149 KAIDO SEPPAR

 

2. Otsus jõustub  allakirjutamisest.

 

3. Otsus avalikustada Vaivara valla veebilehel (www.vaivara.ee).

 

4. Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64 võib huvitatud isik esitada otsuse peale kaebuse Ida-Viru maakonna valimiskomisjonile kolme päeva jooksul.

 

 

 

 

 

Eret Laht

vallasekretäri ja
valimiskomisjoni  esimehe ülesannetes

13.09.2013  kell  12.55