Peremehetute ehitiste hõivamise teated

 

Vaivara Vallavalitsus teatab, et 07.11.2006.a. korraldusega nr 406 on peremehetute ehitistena arvele võetud Auvere külas Vaivara vallas Ida-Virumaal 2- korruseline suurpaneelidest töökoja hoone ehitusaluse pindalaga 1319,7 m2, 1 korruseline suurpaneelidest kuivatihoone ehitusaluse pindalaga 73,2 m2, 1- korruseline tellistest pürolüüsiseadmete hoone ehitusaluse pindalaga 69,3 m2. Ehitiste viimane teadaolev omanik oli Aktsiaselts Eesti Energomontaaz. Vastuväited eelpoolnimetatud ehitiste peremehetuse kohta tuleb esitada kirjalikult Vaivara Vallavalitsusele aadressil Pargi 2 Sinimäe 40101 Ida-Virumaa kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.