VAIVARA VALLAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Sinimäe                                                                                                             20.märts 2007.a. nr.111

 

Ehitiste ja rajatiste aadresside kinnitamine

 

Võttes aluseks kohanimeseaduse ( RT I 1997,1,3; 1998,50,941) § 4 punkti 4,Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määruse nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 4 lg 2 ja 3, Vaivara Vallavalitsuse 21.11.2006 korralduse nr. 416 „ Kohanimede määramine Soldina, Peeterristi Kudruküla, Auvere ja Laagna külas ning Sinimäe alevikus” ja aadressandmete korrastamise otstarbekusega,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1.      Korrastada ja kinnitada Soldina külas asuvate ehitiste ja rajatiste  aadresskohad järgmiselt:

Endine aadress                                          Uus aadress

1.1.  Soldina 2                                                    Soldina küla, Vaksali tänav  2

1.2.  Soldina 2A                                                Soldina küla, Vaksali tänav  2A   

1.3.  Soldina  3                                                   Soldina küla, Vaksali tänav  4

1.4.  Soldina  3A                                                Soldina küla, Vaksali tänav  4A

1.5.  Soldina 4                                                    Soldina kõla, Vaksali tänav 6

1.6.  Soldina  5                                                   Soldina küla, Vaksali tänav  8

1.7.  Soldina 6                                                    Soldina küla, Vaksali tänav 1

1.8.  pumpla                                                       Soldina küla, Vaksali tänav 3

1.9.  raudteejaama hoone                                   Soldina küla, Vaksali tänav  5      

1.10.  Soldina  7                                                 Soldina küla,  Korterite tänav 7

1.11. Dmitrijeva, Ona                                        Soldina küla, Korterite tänav 7A

1.12. Soldina  8                                                  Soldina küla, Korterite tänav  8

1.13. kauplus-elamu                                           Soldina küla, Korterite tänav 10                       

1.1.1. korterelamute Korterite tn 7 ja Korterite tn 8 korterinumbrid ei muutu.

 

2. Korrastada ja kinnitada Peeterristi külas asuvate ehitiste ja rajatiste  aadresskohad järgmiselt:

Endine aadress                                           Uus aadress

2.1.  Peeterristi 1-1                                             Peeterristi küla, Kiriku tee 1

2.2.  Peeterristi 1-2                                             Peeterristi küla, Kiriku tee 3

2.3.  Peeterristi 1-3                                             Peeterristi küla, Kiriku tee 5

2.4.  Peeterristi 1-4                                             Peeterristi küla, Kiriku tee 7

2.5.  Peeterristi 1-5                                             Peeterristi küla, Kiriku tee 9

2.6.  Peeterristi 1-6                                             Peeterristi küla, Kiriku tee 11

2.7.  Peeterristi 1-7                                             Peeterristi küla, Kiriku tee 13

2.8.  Peeterristi 1-8                                             Peeterristi küla, Kiriku tee 15

2.9.  Pumpla                                                        Peeterristi küla, Kiriku tee 2

 

 

 

 

 

 

3. Korrastada ja kinnitada Kudruküla külas asuvate ehitiste ja rajatiste  aadresskohad järgmiselt:

Endine aadress                                              Uus aadress

3.1. Kudruküla 1                                                 Kudruküla küla, Aiandi tee 2

3.2. Kudruküla 2                                                Kudruküla küla, Aiandi tee 4      

3.3. Kudruküla 3                                                Kudruküla küla, Aiandi tee 1

3.3.1. korterite  numbrid ei muutu.

 

4. Korrastada ja kinnitada Laagna  külas asuvate ehitiste ja rajatiste  aadresskohad järgmiselt:

Endine aadress                                           Uus aadress

4.1. Laagna 2                                                      Laagna küla, Mõisa tee 2

4.2. Laagna 4                                                      Laagna küla, Mõisa tee 4                         

4.2.1. korterite numbrid ei muutu.

 

5.Korraldus jõustub avalikustamisest valla veebilehel.

 

6.Korraldus teha teatavaks elamute omanikele ja haldajatele ning aadressandmete volitatud töötlejatele.

 

 

 

                                                                                 

Veikko Luhalaid                                                      

Vallavanem