VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                               27.aprill 2007 nr.141

 

Alkohoolsete jookide jaemüügi peatamine

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2, Vaivara valla põhimääruse (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 18.05.2006  määrusega nr 11, e-KO 2007,30, 352) § 14 lg 2, alkoholiseaduse

§ 36 lg 1 p 3, lg 2, lg 3 ning avaliku korra tagamise huvides,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Avaliku korra tagamise huvides peatada Vaivara valla haldusterritooriumil asuvates kõikides kauplustes kõikide alkohoolsete jookide jaemüük järgmiselt:

                                                                                                         

 

1.1. 30.04-02.05 (kaasaarvatud) 2007.a. ja 08.05 -10.05 (kaasaarvatud) 2007.a. täielikult;

1.2. 03.05-07.05 (kaasaarvatud) 2007.a.  alates kella 8.00-17.00. lubatud.

 

2. Korraldus jõustub avalikustamisest valla veebilehel.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen

                                                                                                          Vallasekretär