VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                             13. märts 2007.a. nr.108

 

Vähempakkumise väljakuulutamine heakorratööde

teostamiseks ning komisjoni moodustamine

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 7 lg 2 ja maaosakonna ettepanekud,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kuulutada välja vähempakkumine heakorratööde teostamiseks 2007.aastal Vaivara valla üldkasutatavatel aladel (heakorraobjektide loetelu ja teadaanne vähempakkumise tingimustega  lisana korralduse juures).

 

2. Moodustada vähempakkumise läbiviimiseks ajutine komisjon koosseisus:

2.1. esimees - Irina Doroš, maaosakonna juhataja;

2.2. liige       - Helmi Kaljurand, keskkonnakaitseinspektor;

2.3. liige       - Anti Kallam, juriidiline nõustaja.

 

3. Komisjoni tegevus lõpeb vähempakkumise tulemuste kinnitamisega vallavalitsuse poolt.

 

4. Vähempakkumise teadaanne avalikustada valla külade ja vallamaja teadete tahvlitel ning valla veebilehel.

 

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                           Galina  Mogelainen

Vallasekretär