Vaivara Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Vaivara Lasteaia juhataja ametikohale  (tähtajaga 5 aastaks).

Kandidaatidelt eeldame vastavust järgnevatele kvalifikatsiooninõuetele:
1. eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogiline töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160- tunnine juhtimiskoolitus või

2. muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogiline töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160- tunnine eelkoolipedagoogika kursus ja 160- tunnine juhtimiskoolitus.

Kandideerijatel esitada:

1.Sooviavaldus.
2.
CV.
3.
Kvalifikatsiooninõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
4.
Vaivara Lasteaia arengu nägemus lähima 5.aaasta jooksul.
Dokumendid märksõnaga “
lasteaia juhataja konkurss “ esitada suletud ümbrikus hiljemalt  30.aprilliks 2008.a. aadressil:
Vaivara Vallavalitsus, Pargi 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald 40101 Ida-Virumaa
Lisainfo tel. 39 290
13
(Alus: Vaivara Vallavalitsuse 18.03.2008 korraldus nr. 48)