VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           13. aprill 2010 nr 79

 

Sinimäe Põhikooli õpilaskoha

maksumuse kinnitamine

 

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 441 lõikest 2 ja 3 ning võttes aluseks Sinimäe Põhikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku  maksumuse ühe õpilase kohta,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l u s e:

 

1. Kinnitada Sinimäe Põhikooli õpilaskoha arvestuslikuks maksumuseks 2010. eelarveaastaks

58 361 (viiskümmend kaheksa tuhat kolm sada kuuskümmend üks) krooni ühe õpilase kohta.

 

2. Punkti 1 sätet rakendatakse 01.01.2010.a.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel

 

4. Korraldus teha teatavaks Kohtla-Järve Linnavalitsusele, Sillamäe Linnavalitsusele, Narva-Jõesuu Linnavalitsusele ja Narva Linnvalitsusele.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                         Galina Mogelainen

                                                                                                            Vallasekretär