Vaivara Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise: 

sõiduki Toyota Hiace D4D (registreerimismärk 455 TDS), väljalaskeaeg november 2001.a., läbisõit  230 000 km, võõrandamiseks.

 

Enampakkumise tingimused: 

 

Enampakkumise alghind 111 000 ( ükssada üksteist tuhat)  krooni.

Enampakkumise Osavõtutasu 100 krooni ja Tagatisraha 11 100 krooni.

 

Osavõtumaks  ja tagatisraha  tasuda Vaivara Vallavalitsuse arveldusarvele

 a/a 1120241984 Hansapangas või  a/a 10552020390005 Ühispangas.

 

Osalemiseks tuleb pakkumised hiljemalt 18. septembriks 2006.a. kell 16.00 saata või tuua isiklikult kinnises ümbrikus aadressil :

 Vaivara Vallavalitsus, Pargi 2, 40101 Sinimäe, Ida-Virumaa; märgusõna all “Enampakkumine. Toyota” märkega, et ümbrikut ei avataks enne pakkumiste avamise tähtaega. Kui pakend ei ole suletud ning varustatud nõuetekohaselt andmetega, ei vastuta Müüja pakkumise võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumise enneaegse avamise eest.

 

Pakkumises peavad sisalduma:

 

            1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikaardi B-osa;

            2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

            3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;

            4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;

            5) pakkumise esitaja allkiri;

            6) esindaja volitusi tõendav dokument;

            7) pakkuja nõusolekut kanda kulud , mis on seotud sõiduki ümberregistreerimisega;

 

Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima ostu- müügilepingu hiljemalt ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

 

Enampakkumise võitja on kohustatud vähemalt pool lepingusummast tasuma enne ostu-müügilepingu sõlmimist ja ülejäänud lepingusumma hiljemalt 1(ühe) kuu jooksul ostu-müügilepingu sõlmimisest.

Kinnised ümbrikud avatakse 19. septembril 2006.a. kell 9.00 Vaivara vallavalitsuses.

 

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nõuetele, enampakkumises ei osale.

 

Täiendav info tel. 5255537; varaga tutvumiseks kokkuleppimine tel. 5030201.