Vaivara Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise heakorratööde teostamiseks Vaivara valla üldkasutatavatel aladel.

 

Pakkumise kutsedokumentidega on võimalik tutvuda alates 26.04.06 kell 17.00 kuni 28.04.06 kell 13.00 Vaivara vallamajas majandus-ja maaosakonnas Helmi Kaljuranna juures.

 

Pakkumised esitada hiljemalt 10.mail 2006.a. kell 17.00 Vaivara vallavalitsuse sekretär-asjaajajale kinnises ümbrikus. Ümbrikul peab olema märgusõna "Heakorratööd. Konkurss." ja märge, et ümbrikut ei avataks enne pakkumise avamise tähtaega.

 

Pakkumised avatakse Vaivara vallamajas 10 05.2006 kell 17.30.

 

Pakkumine peab sisaldama:

 

1. Pakkuja ärinime ja registrikoodi või maksuameti tõendi koopiat maksuametis registreerimise kohta (kinnitus, et heakorratööd on tegevusalana registreeritud).

 

2. Pakkuja kinnitust erialase kvalifikatsiooni ja eelneva töökogemuse kohta (koopiad diplomitest, tunnistustest ja soovituskirjad viimase 2 aasta heakorra tööandjatelt v.a. Vaivara VV).

 

3. Pakkuja poolset kinnitust tööde teostamiseks vajaminevate seadmete ja masinate kohta. Lisada nendest nimekiri.

 

4. Pakkuja kinnitust, et Pakkuja on oma pakkumises arvestanud Ostja poolt esitatud nõuetega ning Pakkuja aktsepteerib Ostja poolt Pakkumise kutsedokumentides esitatud tingimusi ja nõudmisi.

 

5. Pakkumisel esitatakse iga objekti kohta detailne eelarve ning tööde teostamise ajagraafik vastavalt kutsedokumentides esitatud näidisele.

Eelarve esitatakse Eesti kroonides, iga objekti kohta eraldi.

 

6. Pakkumisdokumendid peavad olema nummerdatud ja iga leht allkirjastatud

pakkumise teinud volitatud isiku poolt.

 

 

Mati Männisalu

Abivallavanem 

 

Helmi Kaljurand 3929012, 5255956