TEADAANNE

 

Vaivara Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise heakorratööde teostamiseks 2007.a. Vaivara valla üldkasutatavatel aladel.

 

Pakkumise kutsedokumentidega on võimalik tutvuda alates 19.03.07 kell 10.00 kuni 23.03.07 kell 13.00 maaosakonnas.

 

Pakkumised esitada hiljemalt 28.märts 2007.a. kell 17.00 Vaivara vallavalitsuse sekretär-asjaajajale kinnises ümbrikus. Ümbrikul peab olema märgusõna "Heakorratööd. Konkurss" ja märge, et ümbrikut ei avataks enne pakkumise avamise tähtaega.

 

Pakkumised avatakse Vaivara vallamajas 28.03.2007 kell 17.30.

 

Pakkumine peab sisaldama:

 

1.Pakkuja ärinime ja registrikoodi või maksuameti tõendi koopiat maksuametis registreerimise kohta (kinnitus, et heakorratööd on tegevusalana registreeritud).

 

2. Pakkuja kinnitust erialase kvalifikatsiooni ja eelneva töökogemuse kohta (koopiad diplomitest, tunnistustest ja soovituskirjad viimase 2 aasta heakorra tööandjatelt v.a. Vaivara VV).

 

3.Pakkuja poolset kinnitust tööde teostamiseks vajaminevate seadmete ja masinate kohta. Lisada nendest nimekiri

 

4. Pakkuja kinnitust, et Pakkuja on oma pakkumises arvestanud Ostja poolt esitatud nõuetega ning Pakkuja aktsepteerib Ostja poolt Pakkumise kutsedokumentides esitatud tingimusi ja nõudmisi.

 

5. Pakkumisel esitatakse iga objekti kohta detailne eelarve ning tööde teostamise ajagraafik vastavalt kutsedokumentides esitatud näidisele.

Eelarve esitatakse Eesti kroonides, iga objekti kohta eraldi.

 

6. Pakkumisdokumendid peavad olema nummerdatud ja iga leht allkirjastatud pakkumise teinud volitatud isiku poolt.

 

 

 

Helmi Kaljurand 3929012, 5255956