VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           31. august 2010 nr 204

 

Vaivara valla kriisikomisjoni koosseisu

kinnitamine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1, § 30 lõike 1 punktist 3, hädaolukorra seaduse § 5 lõikest 1 ja lõikest 5,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

  1. Moodustada Vaivara valla kriisikomisjon viie liikmeline ning kinnitada komisjoni liikmeteks Vaivara Vallavalitsuse liikmed:

1.1.  Veikko Luhalaid        - komisjoni esimees;

1.2.  Mati Männisalu          - komisjoni aseesimees;

1.3.  Aare Aas                    - komisjoni liige;

1.4.  Tiina Luts                   - komisjoni liige;

1.5.  Aleksandr Pahhomov - komisjoni liige.

 

  1. Korraldus jõustub avalikustamisest valla veebilehel.

 

 

 

 

Mati Männisalu

Abivallavanem

vallavanema ülesannetes                                                         Galina Mogelainen

                                                                                                Vallasekretär