Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara Vallavalitsuse 31.08.2010 korraldusega nr 208 on hõivatud ja peremehetute ehitistena arvele võetud Auvere külas Vaivara vallas Ida-Virumaal asuvad järgmised ehitised: maakivist osaliselt lagunenud taluhoone, ehitusaluse pinnaga 132,3 m2; taluhoone vundament, ehitusaluse pinnaga 202,2 m2; ühekorruseline puidust abihoone, ehitusaluse pinnaga 24,2 m2; ühekorruseline metallist abihoone, ehitusaluse pinnaga 19,5 m2; ühekorruseline segakonstruktsiooniga abihoone, ehitusaluse pinnaga 8,0 m2; ühekorruseline segakonstruktsiooniga abihoone, ehitusaluse pinnaga 42,0 m2; kahekorruseline suurpaneelidest tootmishoone, ehitusaluse pinnaga 217,5 m2; ühekorruseline suurpaneelidest tootmishoone, ehitusaluse pinnaga 1 366,3 m2; ühekorruseline suurpaneelidest tootmishoone, ehitusaluse pinnaga 372,5 m2; ühekorruseline suurpaneelidest tootmishoone, ehitusaluse pinnaga 385,6 m2, ühekorruseline suurpaneelidest tootmishoone, ehitusaluse pinnaga 614,5 m2. Vaivara Vallavalitsusel puudub info ehitiste viimaste teadaolevate omanike kohta.

Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende hõivamise osas tuleb Vaivara Vallavalitsusele esitada kirjalikult vastuväited, aadressil Pargi 2, Sinimäe alevik, Ida-Virumaa 40101, hiljemalt kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.