Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
1. septembrist jätkab Vaivara vallas prügiveo teenuse osutamist Ragn-Sells AS
Lugupeetud Vaivara valla elanikud ja ettevõtjad
 
Anname teada, et 1. septembrist 2014 jätkab Vaivara vallas prügiveo teenuse osutamist Ragn-Sells AS.
 
Vaivara Vallavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on alates 1. septembrist 2014 kuni 31. augustini 2019 ainuõigus vedada Vaivara vallas segaolmejäätmeid, vanapaberit ja suurjäätmeid Ragn-Sells AS-il.
 
Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele Vaivara vallavolikogu poolt määratud korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud piirkondades. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, aiandus-, suvilaühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.
 
Jäätmevedu Vaivara vallas toimub vastavalt Vaivara valla jäätmehoolduseeskirjale. Eeskirja ja
muu asjassepuutuva infoga saab tutvuda Vaivara Vallavalitsuses.
 
Lepingu sõlmimine
Kuna Ragn-Sells AS osutas Vaivara vallas ka eelnevalt jäätmevedu, siis jäävad kehtima sõlmitud lepingud, millele lisandub Lepingu Lisa. Antud teatega koos saadame Teile kahes eksemplaris Lepingu Lisa ja uue hinnakirja. Veograafik jääb esialgu sama, mis on Teile juba varasemalt saadetud. Juhul, kui veograafik peaks muutuma, siis muudatusest teavitame Teid eraldi.  Palume täita lepingu lisa trükitähtedes ja tagastada allkirjastatult üks eksemplar lepingu lisast aadressile Uus 1, Kiviõli 43121 või saata  digiallkirjastatult virumaa@ragnsells.ee
 
Standardpakett
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumismahutite minimaalne tühjendamise sagedus kehtestatud veopiirkonnas on:
jäätmevaldaja Piirkond minimaalne mahuti suurus minimaalne tühjendussagedus
eraisik Tiheasustus 140 l 28 päeva
eraisik Hajaasustus 140 l 84 päeva
äriklient tihe – ja hajaasustus alates 140 l konteiner (mahuti suurus sõltub ettevõtte töötajate arvust) 28 päeva
korterelamu Tiheasustus alates  140 l konteiner
(< 4 korteriga elamu)
14 päeva
 
Nõuded kogumisvahenditele
Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid. Jäätmete kogumismahuti peab olema kompaktne, terve, korralikult suletav ning sellele peab olema tagatud juurdepääs. Segunenud olmejäätmed ning muud kergesti riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutisse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid. Kogumismahuti tuleb paigutada korralikult suletuna kokkulepitud ajaks jäätme-vedajale kättesaadavasse kohta tasasele horisontaalsele alusele sõidutee lähedale nii, et jäätmeveok pääseks takistamatult vähemalt 10 meetri kaugusele. Juurdesõidutee kogumismahuti laadimiskohani peab olema ehitatud selliselt, et kannatab raskeveoki pealesõitu. Jäätmemahuti tuleb graafikujärgsel päeval välja tuua vedajale kättesaadavasse kohta kella 6.00-ks.
 
Kuidas saada vabastust
Kui Teile kuuluv kinnistu Vaivara vallas seisab tühjana, st seal kedagi ei ela ja seda ei tarvitata ka muul otstarbel, siis on Teil õigus taotleda vallavalitsuselt korraldatud jäätmeveost vabastamist. Samuti ei kohustu prügiveoteenusega liituma isikud, kellele on Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeluba või kompleksluba.
 
Palun võtke Ragn-Sellsiga kindlasti ühendust, kui:
- Teie jäätmemahuti maht erineb lisatud veograafikus ja lepingus toodust;
- konteinerid või jäätmemaja on lukustatud ja neile puudub vaba juurdepääs;
- soovite konteineri tühjendussagedust muuta tihedamaks;
- soovite Ragn-Sells AS-lt hakata konteinerit rentima või soovite seda osta
 
Tooge konteiner tee äärde
Veograafikujärgseid tühjendusi teostatakse lepingus toodud sagedusel ja päevadel. Palume tagada veopäeval konteineritele juurdepääs, tuues need jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale! Veograafikuid saate jälgida Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnast (eeldusel, et olete Ragn-Sellsile teada andnud oma isikukoodi): www.ragnsells.ee/iseteenindus
 
Tellige e-arve
Hoolime väga loodusest ja usume, et ka Teile on keskkonna säilimine ning kaitsmine oluline. Seoses sellega eelistab Ragn-Sells saata oma klientidele e-arveid. Selleks tuleb teil lisada lepingu kontaktandmetesse kindlasti ka e-maili aadress. Kui aga soovite siiski saada paberarvet, siis andke sellest palun teada vedaja klienditeenindusele tel: 15 155 või e-mailitsi: virumaa@ragnsells.ee  E-arveid saab vaadata ka Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnas: www.ragnsells.ee/iseteenindus
 
Meeldivat koostööd soovides
 
Ragn-Sells AS                                                                         
e-post: virumaa@ragnsells.ee                                                  
Uus 1, Kiviõli 43121                                                                
klienditeenindus tel: 15 155
koduleht: www.ragnsells.ee

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Märts 2024 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jälgi meid facebookis |