Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
Merko asub ehitama Vaivara küla ühisveevärki ja kanalisatsioonirajatisi
Ida-Virumaal asuva Vaivara küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatisi hakkab AS KA VAIKO tellimusel ehitama Merko. Tööde käigus ehitatakse kokku üle 6 km torustikku, 4 reoveepumplat, uus reoveepuhasti ning rekonstrueeritakse veepuhastusjaam. Tänavu novembris valmivad tööd tagavad nõuetekohase joogivee 140 tarbijale ning tekkiva reovee nõuetekohase kokku kogumise ning puhastamise.

KA Vaiko AS juhatuse liige Heiki Luts: „Vaivara küla elanikud on ammu oodanud oma asumisse ühisveevärgi ja -kanalsatsiooni rajamist. Esimene eskiisprojekt valmis juba 2003. aastal, kuid tulenevalt erinevatest asjaoludest, sh olulisim on olnud Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavades kajastatud tegevuste prioriteetsus ja vahepealsed tegevused seoses põlengus kannatada saanud  Sinimäe kooli taastamisega, saame alles sellel aastal Vaivara külas reaalsed ehitustööd ja liitumised läbi viia.  Tööde tulemusel tagatakse külaelanikele kvaliteetne joogivesi ning mis ei ole vähe olulisem -  väheneb Sõtke jõe reostuskoormus.“
„Viimasel ajal paljud küsinud, palju läheb elanikule liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga maksma. Olen vastanud, et oleme aastaid Vaivara vallas lähtunud loogikast, et liitumine ehitusperioodil või aasta peale trasside ehitustöid on liitujatele olnud tasuta ja sellest loogikast lähtume ka Vaivara küla liitumiste puhul. Liitumispunkt on reeglina kinnistu piirist 1 meeter väljaspool. Olgu veel täpsustuseks öeldud, et liitumispunktist edasi ja kinnistusisesed võrgud rajavad omanikud siiski oma kuludega ka juba ehitusperioodil. Merkoga on meil varasem koostöö kogemus Olgina veemajandusprojektist ning usume, et ka seekord laabub kõik suurepäraselt,“ lisas Luts.  
Vastavalt AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti ning AS KA VAIKO vahel sõlmitud lepingule ehitab Merko Ida-Virumaal asuva Vaivara külas 2,7 km veetorustikku, 2,4 km isevoolselt kanalisatsioonitorustikku, 1,3 km survekanalisatsioonitorustikku, 4 reoveepumplat, uue reoveepuhasti ning rekonstrueerib veepuhastusjaama. Tööde eesmärgiks on tagada ligi 140 tarbijale nõuetekohane joogivesi liitumispunktis, tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumine ning puhastamine. Ehitustööd algavad 2017. aasta märtsis ning lõppevad 2017. aasta novembris.
Projekteerimistööd teostas Eesti Veeprojekt OÜ ja ehitustööde omanikujärelvalve teostaja Infragate Eesti OÜ.

AS Merko Ehitus Eesti (www.merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri, teede- ning elamuehituse töid. Ettevõte kuulub börsil noteeritud Baltimaade juhtivasse ehituskontserni AS Merko Ehitus, mis andis 2015. aasta lõpu seisuga tööd 791 inimesele ning mille 2015. aasta müügitulu oli 251 miljonit eurot.

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Oktoober 2018 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jälgi meid facebookis |