Huvikeskusest
Vaivara valla kultuuripoliitika kavandamine ja teostamine on Vaivara Huvikeskuse haldusalas.

Vaivara Huvikeskus on Vaivara Vallavalitsuse hallatav asutus,
mille haldusalas on Olgina Rahvamaja, Sinimäe Rahvamaja, Vaivara Seltsimaja, Olgina Raamatukogu, Sinimäe Raamatukogu, Vaivara Raamatukogu ja Vaivara Valla Avatud Noortekeskus..

Huvikeskuse eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning vaba aja sisustamist.

Vaivara vald asub väljaspool Eesti etnilist idapiiri, põhirahvust on vaid 17%, seega prioriteediks on eesti rahvuskultuuri hoidmine ja säilitamine. Samas ei unustata ka muukeelse elanikkonna kultuuriliste vajaduste rahuldamist.

Kultuuritegevuse põhieesmärgiks on eesti rahvuskultuuri edendamisega tasakaalustada ebaproportsionaalne kultuurisituatsioon. Selleks püütakse käesolevalt soodustada elanikkonna omaalgatuslikku tegevust, et tagada igale inimesele võimalus aktiivsemalt kultuurielus osalemiseks.

Huvikeskus on peamine valla kultuuripoliitika elluviija.Huvikeskus kureerib ka seltsiliikumist ja külavanemate tööd vallas.


Vaivara Huvikeskuse põhimäärus
Vaivara valla raamatukogude kasutamise eeskiri
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev August 2020 järgmine
E T K N R L P
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30