Ühinemine
Ühinemine
Haldusreformi seadus

Üldine tutvustav infoportaal  - http://haldusreform.fin.ee/

Haldusreformi eesmärk
Haldusreformi eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. Selle eesmärgi elluviimiseks nähakse ette valla ja linna haldusterritoriaalse korralduse muutmine, mille tulemusena peavad kohaliku omavalitsuse üksused olema võimelised iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid.
Vaivara Vallavolikogu 11. mail 2016 otsusega nr 97Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja haldusüksuste piiride muutmise läbirääkimiste alustamiseks“ tegi Narva-Jõesuu Linnavolikogule ettepanek läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada uus omavalitsusüksus koos Vaivara vallaga ja Narva Linnavolikogule ning Kohtla-Järve Linnavolikogule halduspiiride muutmiseks.
 
Narva-Jõesuu linnavolikogu 25.05.2016 otsusega nr 128 nõutsus Vaivara Vallavolikogu ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada uue haldusüksuse moodustamiseks 2 kohaliku omavalitsuse üksuse baasil
 
Läbirääkimiste ajakava
 
Nädal 12-16.09.16 - teemakomisjonide esimesed töökoosolekud.
Nädal 19-23.09.16 – juhtkomisjoni esimene töökoosolek.
Nädal 26-30.09.16 – teemakomisjonide teised töökoosolekud.
Nädal 03-07.10.16 – juhtkomisjoni teine töökoosolek.
 
07.10-12.10.16 – ühinemislepingu tööversiooni koostamine.
19.10.2016 – erakorralised volikogu istungid: ühinemislepingu esimene lugemine ja suunamine avalikule väljapanekule.
20.10-13.11.16 - avalik väljapanek, rahvakoosolekud – (min. 3 nädalat)
Novembri teine pool - ühinemislepingu täpsustamine, elanike arvamuse väljaselgitamine.
Detsember – ühinemislepingu heakskiitmine volikogudes, dokumentide esitamine Ida-Viru Maavanemale
 
Läbirääkimiste protsess
 
  1. Läbirääkimiste alustamine (volikogu otsused)
  2. Sisulised läbirääkimised (valdkondlikud kokkulepped, juhtimiskorralduse kokkulepped)
  3. Ühinemislepingu (ning selle lisade) ettevalmistus, esimene lugemine volikogudes ning suunamine avalikule väljapanekule
  4. Ühinemislepingu (ning selle lisade) avalikustamine (vähemalt 3 nädalat)
  5. Rahva arvamuse väljaselgitamine
  6. Ühinemislepingu heakskiitmine ning ühinemisotsuste langetamine volikogudes
  7. Materjalide edastamine maavanemale (31.12.16)
 
 
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Juuli 2024 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31